Aftalen omfatter både den hjælp, man har ret til som ledig, og de forpligtelser man har. Reglerne bliver mere enkle, ligesom der kommer nye regler for praktik og løntilskud, og a-kasserne får mere ansvar.

Reglerne betyder blandt andet at:

  • Der er færre regler og samtaler, når man melder sig ledig.
  • Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job i de sidste seks uger af ledighedsperioden.
  • Fremover har udvalgte a-kasser kontakten med ledige i begyndelsen af ledighedsperioden. Hvis du mister dit job, skal du ikke længere møde op på jobcenteret, men bliver i stedet hjulpet af de kompetente rådgivere i din egen a-kasse. Og i stedet for at vente med at hjælpe dig til du modtager dagpenge, sætter a-kasserne allerede ind i opsigelsesperioden. Forhåbentlig bliver HKs a-kasse en del af den fireårige forsøgsordningen.
  • Du kan fremover ikke regne med at blive aktiveret mere end én gang i løbet af de første 6 måneders ledighed. Kravet om, at du skal vise, at du er jobsøgende bliver opfyldt via din ”joblog”, så du ikke skal dokumentere, at du søger job andre steder end der.
  • Du kan ikke længere blive sendt i praktik på en virksomhed i over 4 uger eller blive erstattet med en anden praktikant, når din praktikperiode er udløbet. Dermed bliver der sat en stopper for, at virksomheder bruger den ene ledige efter den anden i praktikforløb, uden at ansætte medarbejdere på almindelige vilkår.
  • Får du et løntilskudsjob, vil det være i en kortere periode. Er det i det offentlige, er perioden 4 månder. I det private er den 6 måneder.

Den nye aftale udmøntes via lovgivning i det kommende folketingsår og ventes at træde i kraft 1. januar 2020

Se HK's pressemeddelelse om den nye aftale: HK: Fremsynet aftale om indsats for ledige (Udløbet)

DU KAN FÅ DAGPENGE SOM MEDLEM AF HK A-KASSE

Er du medlem af a-kassen, er din økonomi sikret med dagpenge i op til 2 år. Prøv vores dagpengeberegner og find ud af, hvad din dagpengesats er.