Den nye aftale træder i kraft 1. juli 2019, og aftalen omfatter både den hjælp, man har ret til som ledig, og de forpligtelser man har. Reglerne bliver mere enkle, ligesom der kommer nye regler for praktik og løntilskud, og a-kasserne får mere ansvar.

Reglerne betyder blandt andet at:

  • Der er færre regler og samtaler, når man melder sig ledig.
  • Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job i de sidste seks uger af ledighedsperioden.
  • Fremover har udvalgte a-kasser kontakten med ledige i begyndelsen af ledighedsperioden. Hvis du mister dit job, skal du ikke længere møde op på jobcenteret, men bliver i stedet hjulpet af de kompetente rådgivere i din egen a-kasse. Og i stedet for at vente med at hjælpe dig til du modtager dagpenge, sætter a-kasserne allerede ind i opsigelsesperioden. Forhåbentlig bliver HKs a-kasse en del af den fireårige forsøgsordningen.
  • Du kan fremover ikke regne med at blive aktiveret mere end én gang i løbet af de første 6 måneders ledighed. Kravet om, at du skal vise, at du er jobsøgende bliver opfyldt via din ”joblog”, så du ikke skal dokumentere, at du søger job andre steder end der.
  • Du kan ikke længere blive sendt i praktik på en virksomhed i over 4 uger eller blive erstattet med en anden praktikant, når din praktikperiode er udløbet. Dermed bliver der sat en stopper for, at virksomheder bruger den ene ledige efter den anden i praktikforløb, uden at ansætte medarbejdere på almindelige vilkår.
  • Får du et løntilskudsjob, vil det være i en kortere periode. Er det i det offentlige, er perioden 4 månder. I det private er den 6 måneder.

Den nye aftale udmøntes via lovgivning i det kommende folketingsår og ventes at træde i kraft 1. juli 2019

Se HK's pressemeddelelse om den nye aftale: HK: Fremsynet aftale om indsats for ledige

DU KAN FÅ DAGPENGE SOM MEDLEM AF HK A-KASSE

Er du medlem af a-kassen, er din økonomi sikret med dagpenge i op til 2 år. Prøv vores dagpengeberegner og find ud af, hvad din dagpengesats er.