Arbejde på skæve tider kan påvirke søvnen

Når jeg vågner om natten, starter tankerækken med usikkerhed over, hvorvidt jeg har glemt noget eller har lavet en fejl. Så ligger jeg og spekulerer over, hvem jeg skal involvere og bekymrer mig over, hvad kolleger og ledere kommer til at tænke, og om jeg bliver hængt til tørre. Det er barskt, fortæller indkøberen Kim, som ikke ønsker at få bragt sit fulde navn i bladet.

En nulfejlskultur på arbejdspladsen har gennem de sidste tre år givet Kim så massive søvnproblemer, at hans angst for at begå fejl og blive udstillet har vækket ham to-tre gange hver eneste nat. Det seneste år har han med hjælp fra en psykolog formået at reducere problemet drastisk. Og det har bestemt også hjulpet, at han har taget konsekvensen og sagt op.

Men Kim er ikke alene. Lidt mere end hver anden HK’er i produktionsbranchen har de sidste to år haft en eller flere perioder med søvnproblemer på grund af jobbet. De vågner en eller flere gange, sover for lidt eller har simpelthen svært ved at falde i søvn. Det viser en søvnundersøgelse blandt 1.030 medlemmer i branchen, som analysebureauet Epinion har udført for HK/Privat.

FOR MANGE OPGAVER - FOR LIDT TID
Når HK-medlemmerne i produktionsbranchen skal rapportere, hvad årsagerne til de arbejdsbetingede søvnproblemer er, så svarer syv ud af ti, at det er for mange arbejdsopgaver. Fx fortæller regnskabsmedarbejderen Camilla, som kun ønsker sit fornavn bragt i bladet, dette:

- Over de sidste år har jeg fået mere og mere ansvar og flere og flere ad hoc-opgaver, som alt sammen skal nås på den samme tid. På grund af det har jeg i det meste af et år haft svært ved at falde i søvn. Jeg ligger i flere timer og spekulerer på, hvad jeg har lavet, hvad jeg skal lave, og om jeg nu huskede den og den opgave, siger hun.

Ifølge Anne Helene Garde, som er søvnforsker og professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), er der en sammenhæng mellem mængden af opgaver og søvnbesvær:

- Forskningen viser, at folk, der skal møder høje krav i arbejdet - typisk stor arbejdsmængde med for mange arbejdsopgaver eller svære deadlines - har større risiko for at udvikle søvnproblemer.

FARE PÅ FÆRDE
Hvis kravene er højere end ressourcerne, udløser de ifølge Bobby Zachariae, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, en stressreaktion.
- Det er naturligt at opleve forstyrret søvn i perioder med stress. Hvis du fx er presset af en deadline, så har du svært ved at geare ned og slappe af, og det aktiverer dig. Du får en slags stressreaktion, hvor din hjerne fortæller kroppen, at der er fare på færde, så du skal være vågen og håndtere udfordringerne, siger han.

Det mønster genkender laboranten Mette, som heller ikke ønsker sit fulde navn bragt i bladet:

- Jeg har søvnproblemer hver nat. Jeg kan være dødtræt og gå i seng, og alligevel skal jeg vente på at falde i søvn. Så vågner jeg efter halvanden til to timer, og så begynder arbejdsopgaver at køre rundt i hovedet på mig, som jeg så forsøger at løse. Jeg begynder at planlægge arbejdet, at jeg lige skal nå nogle ting, at jeg lige skal huske, hvor jeg stillede den prøve … Sådan har det været i flere år. Det dukker op. Det er ikke noget, jeg henter op. Underbevidstheden arbejder med det uanset. Jeg kan ikke stoppe det, siger hun.

BRÆND IKKE UD - BRÆND FOR SAGEN
Hvis du oplever, at der er ubalance mellem de krav, der bliver stillet til dig, og dine ressourcer, så skal du tage det meget alvorligt, mener Kim Bonde, som er faglig sekretær i HK/Privat:

- Vi er efterhånden så ansvarliggjorte for vores arbejde, at der er meget lidt instruktion, men en ramme og en opgavemængde. Vi udfylder rammen og påtager os ekstraopgaver efterhånden, som jobbet udvikler sig - uden at vi får redefineret rammerne for vores arbejde. De fleste lægger på toppen - altså tager opgaver ind oven på alt det, de har i forvejen. Og det er et fåtal, der i tide går til deres arbejdsgiver og siger til og fra. Vi kender alle kolleger, venner eller familiemedlemmer, som er knækket. Og det er svært at komme tilbage igen, siger han og fortsætter:

- Langt de fleste ansatte har et ansvar for nogle opgaver og en veldefineret arbejdstid. Og de to ting skal kunne være i sync. Og det er arbejdsgivers ansvar, at der er en balance. Den dygtige leder vil have øje for, at medarbejderne brænder for sagen, men ikke brænder ud. Er du knap så heldig med din leder, risikerer du at blive en del af mængden, som falder ud over kanten.

Kim Bonde anbefaler, at du registrerer al den tid, som du bruger på arbejde - også i din fritid, og på baggrund af det taler med din chef, så I får et klart og fælles billede af situationen og bliver enige om, hvordan I får arbejdsopgaver, ansvar og tid til at hænge sammen, så der kommer balance i tingene.

KONFLIKTER ER KILDE TIL RINGE SØVN
Også de konflikter, vi kan have med både ledere og kolleger, gør indhug i søvnen. Spørger vi HK'erne i produktionsdanmark, så peger 23 % af dem, der har arbejdsrelaterede søvnproblemer, på, at konflikter med chefen gør indhug i søvnen. Men også konflikter med kolleger holder dem søvnløse. Det peger hver femte på som årsag.

- Konflikter på arbejdspladsen kan være kilde til forstyrret søvn. Når vi ligger i sengen og har tid til at tænke over tingene, er det naturligt, at vi forsøger at forstå og bearbejde den negative situation, vi oplever, når vi føler os truet på vores velfærd. Fx når chefen tildeler for få ressourcer, eller når en kollegas udsagn truer vores selvværd, siger Bobby Zachariae.

Han forklarer, at det derfor er vigtigt at være opmærksom på at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Og det tilslutter Anne Helene Garde sig:

- Forskningen viser, at personer med godt psykosocialt arbejdsmiljø i form af god social støtte, høj indflydelse og retfærdig organisering af arbejdet har mindre risiko for at få søvnproblemer. Ansatte, der oplever høje krav og ubalance mellem anstrengelse og belønning, har derimod større risiko for at få søvnproblemer.
Ansvaret for det gode arbejdsmiljø er fælles, mener Kim Bonde.

- Både kolleger og ledelse har sammen et ansvar for at skabe gode rammer for det psykosociale arbejdsmiljø. Der er ingen, der kan undsige sig et ansvar, selv om det formelt er arbejdsgivers.

JOBBET HOLDER HK’ERNE I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDERNE VÅGNE

52 procent  af de HK’ere, der arbejder i produktionsvirksomheder, har haft arbejdsrelaterede søvnproblemer indenfor de sidste to år.
Her er de væsentligste årsager:
69 % har for mange arbejdsopgaver
23 % har konflikter med chefen
20 % har konflikter med kolleger
15 % forventer fyringsrunder
13 % problemer med arbejdstider