Arbejde på skæve tider kan påvirke søvnen

Når jeg gik i seng, lå jeg vågen længe, inden jeg faldt i søvn. Så for det rundt i hovedet med en masse tanker. En motorvej, hvor alt muligt røg forbi. Det trængte sig på her og nu. Og jeg skulle tage stilling til det hele - her og nu. Jeg lærte ikke at parkere det, før jeg havde fået psykologhjælp i et halvt år. Så kom der ro på, og jeg fik dæmpet ned for det, siger tandklinikassistent Sannie Olsen.

Hun gik ned med stress, da klinikken, hun arbejdede på, blev overtaget af en kæde og fik ny ledelse, som efter hendes mening hverken orienterede, hørte eller spurgte.
- Det trivedes jeg dårligt med. I min branche vælger man ikke selv, hvem man fletter ben med, og jeg turde ikke sige højt, hvordan jeg havde det.

Sannie Olsen er ikke alene. Lidt mere end halvdelen af HK’erne, som arbejder på sundheds- og velværeområdet, har de sidste to år haft en eller flere perioder med søvnproblemer på grund af jobbet. De vågner en eller flere gange,
sover for lidt eller har simpelthen svært ved at falde i søvn. Det viser en søvn-undersøgelse blandt 280 medlemmer i branchen, som analysebureauet Epinion har udført for HK/Privat.

MANGE OPGAVER - FÅ RESSOURCER
Når medlemmerne i branchen skal rapportere, hvad årsagerne til de arbejdsbetingede søvnproblemer er, så svarer seks ud af ti, at det er for mange arbejdsopgaver. Og der er en naturlig sammenhæng mellem mængden af opgaver og søvnbesvær, mener en ekspert.

- Forskningen viser, at folk, der møder høje krav i arbejdet - typisk stor arbejdsmængde med for mange arbejdsopgaver eller svære deadlines - har større risiko for at udvikle søvnproblemer, siger Anne Helene Garde, som er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og har finkæmmet den eksisterende søvnforskning.

Oplever du selv et mismatch mellem krav og ressourcer, er det vigtigt, at du taler med dine kolleger, din tillids- og arbejdsmiljørepræsentant om det, mener Charlotte Meyer, som er faglig sekretær i HK/Privat:

- Tal om, hvorvidt de andre også oplever en ubalance, og find ud af, hvordan I bedst muligt får fremlagt problemet og eventuelle løsningsforslag for ledelsen, siger hun og indskærper:

- Din arbejdsgiver har ledelsesretten. Det betyder også, at de har ansvaret for at sikre, at der er de ressourcer, der er brug for til at kunne løfte de opgaver, der skal udføres - helt på linje med loven, som siger, de skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Charlotte Meyer forklarer, at du i princippet ikke kan afvise at udføre pålagte opgaver, men du kan oplyse din arbejdsgiver om, at du ikke kan levere det forventede og bede dem prioritere opgaverne.

EN SELVFORSTÆRKENDE COCKTAIL
Hvis kravene på jobbet er højere end ressourcerne, udløser de ifølge Bobby Zachariae, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, en stressreaktion.

- Der er en klar og selvforstærkende sammenhæng mellem stress og søvn-problemer. Når du er stresset, er det forbundet med øget følelsesmæssig aktivering og en tendens til at reagere med rumination - altså at gruble over ting, der er sket - eller bekymring over noget, der kan ske i fremtiden. Det aktiverer nervesystemet, hormonsystemet og andre biologiske processer, som hæmmer søvn. Den forringede søvnkvalitet betyder så, at vi har færre ressourcer i dag-timerne, hvilket gør os mere følsomme over for stress. Der kan med andre ord blive tale om en ond cirkel, siger han og understreger, at selv kortvarig stress kan påvirke søvnen.

På sundhedsområdet er stressproblemet så massivt, at hver fjerde - ligesom Sannie Olsen - peger på diagnosticeret stress som årsag til deres arbejdsrelaterede søvnproblem. Det er markant højere end gennemsnittet for andre HK’ere, som ligger på 14 %.

- Det er trist og ikke i orden, siger Charlotte Meyer.

- Det er vigtigt at forebygge stress, men hvis skaden er sket, kan du kontakte din lokale HK-afdeling, som kan være behjælpelig med, hvilke rettigheder og muligheder for hjælp dit medlemskab, overenskomsten eller din pensionsordning giver dig.

KONFLIKTER ER KILDE TIL RINGE SØVN
Tæt på hver tredje i sundhedsbranchen mener, at konflikter med chefen er årsag til søvnløse nætter, mens hver femte peger på konflikter med kolleger. Begge dele er højere end for andre privatansatte HK'ere. Et medlem, som ønsker at være anonym, fortæller:

- Vi har fået ny chef og det har givet meget uro på klinikken. Nu er der stor ustabilitet og utryghed omkring vores arbejdsforhold. Det er både frustrerende og irriterende. Og jeg tager det med mig i seng. Især hvis vi har været lidt på kant med hinanden, så vågner jeg efter tre til fire timers søvn. Og så ligger alt det, der ulmer, og kommer op til overfladen.

Lægesekretær Anni fortæller, hvordan hendes chefs misbrug gik ud over nattesøvnen:

- I dag er min chef clean, og jeg er ved at være ovenpå, men hans misbrug fyldte og overskyggede mit liv i en sådan grad, at jeg lå søvnløs om natten gennem trekvart år. Jeg vidste ikke, hvad jeg stod op til, og hvordan han ville opføre sig fra den ene dag til den anden. Når jeg lagde mig, kørte hjernen derfor rundt. Jeg faldt nogle gange i søvn, men vågnede, og så kunne min hjerne ikke stå stille. Det var katastrofetanker, hvor den ene negative tanke tog den anden, fortæller Anni, som ikke ønsker sit fulde navn bragt i bladet.

Et dårligt arbejdsmiljø er helt indlys-ende kilde til ringe søvn, mener Bobby Zachariae:

- Konflikter på arbejdspladsen kan være kilde til forstyrret søvn. Når vi ligger i sengen og har tid til at tænke over tingene, er det naturligt, at vi forsøger at forstå og bearbejde den negative situation, vi oplever, når vi føler os truet på vores velfærd. Fx når chefen tildeler for få ressourcer, eller når en kollegas udsagn truer vores selvværd, siger Bobby Zachariae.

Netop derfor er det vigtigt at være opmærksom på at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø, mener Anne Helene Garde:

- Forskningen viser, at personer med godt psykosocialt arbejdsmiljø i form af god social støtte, høj indflydelse og retfærdig organisering af arbejdet har mindre risiko for at få søvnproblemer. Ansatte, der oplever høje krav og ubalance mellem anstrengelse og belønning, har derimod større risiko for at få søvnproblemer.

JOBBET HOLDER HK’ERNE PÅ SUNDHEDS- OG VELVÆREOMRÅDET VÅGNE

52 % af de HK’ere, der arbejder inden for sundheds- og velværeområdet, har haft arbejdsrelaterede søvn-problemer indenfor de sidste to år. Her er de væsentligste årsager:
58 % har for mange arbejdsopgaver
28 % har konflikter med chefen
19 % Stress (diagnosticeret af læge)
13 % har konflikter med kolleger