HK Stats delegation foran Landsretten i Viborg, da sagen blev behandlet der i foråret 2018 - og afvist.

Er det væsentligt at flytte arbejdssted fra Viborg til Hjørring?

HK Stat vandt først den principielle sag i Byretten i Randers for et medlem. Men staten ankede, og Vestre Landsret i Viborg afviste i marts at behandle spørgsmålet om, hvorvidt det var "en væsentlig ændring" af hendes job, at få 183 kilometer længere til og fra arbejde og at få fordoblet pendlertiden til næsten 3 timer dagligt.

Nu har Procesbevillingsnævnet afvist at genåbne sagen, og HK Stat har dermed ikke flere muligheder for at anke afgørelsen. 

Og det ærgrer næstformand i HK Stat Peter Raben.

- Vi mener klart, at det er en principiel sag, hvor Landsretten burde forholde sig til selve sagens substans. Derfor er det skuffende, at Procesbevillingsnævnet har afvist, at vi kan anke afvisningen til Højesteret og måske få sagen til fornyet behandling i landsretten, siger han.

Væsentlighed ikke prøvet

Landsretten i Viborg skulle behandle to spørgsmål. Det første drejede sig om, hvorvidt HK's medlem har tilstrækkelig 'retlig interesse', eller om sagen skulle afvises, som statens advokat påstod. Og det andet var selve det principielle spørgsmål, om det var en væsentlig flytning for HK Stat-medlemmet, at hendes job flyttede fra Viborg til Hjørring.

Men kun det første spørgsmål blev behandlet af landsretten. Sagen blev blandt andet afvist med henvisning til, at den tidligere medarbejder ikke har penge i klemme.

HK’s advokat Mette Østergård argumenterede omvendt i landsretten med, at sagen er principiel for mange statsansatte, da staten flytter i stor skala. Og at medlemmet har stærk personlig interesse i at få afprøvet væsentlighedsspørgsmålet, da hun har en bortvisning "hængende" fra sin tidligere arbejdsgiver, fordi hun ikke kunne flytte med Statens Administration til Hjørring.

HK Stat følger mange flyttesager, understreger Peter Raben.

- Vi har løbende en debat med arbejdsgiverne. Nogle steder får medarbejderne en fair behandling, og så har vi arbejdsgivere, hvor vi kæmper for vores medlemmer fra sag til sag. Vores faglige konsulenter landet over overvejer løbende sammen med vores advokater, om arbejdsgivernes afgørelser skal prøves i retten.

Læs også: Staten mod HK og Helle fra Randers: HK Stat vil anke afvist flyttesag til Højesteret

Det skriver Procesbevillingsnævnet

Ansøgningen er blevet behandlet på Procesbevillingsnævnets møde den 15. august 2018. Efter retsplejelovens § 371, stk. 1, 2. pkt., kan Procesbevillingsnævnet meddele tilladelse til prøvelse i 3. instans af en dom, der er afsagt af en landsret, hvis sagen er af principiel karakter. Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet, at denne betingelse ikke er opfyldt. Nævnet kan derfor ikke imødekomme din ansøgning.