Regeringen har netop præsenteret finanslovsforslaget. Se, hvad HK Handel mener:

Uddannelse:
Regeringen har afsat 600 millioner kr. årligt i de næste fire år til bedre uddannelser. Det hilser HK Handel selvfølgelig velkommen og håber, at regeringen vil tage parterne med i arbejdet omkring udspil om reform af erhvervsuddannelserne. Det skulle efter sigende starte til efteråret.

Daginstitutioner:
HK Handel arbejder for at få udvidet åbningstiderne i daginstitutionerne, og med finanslovsforslaget lægges der op til at afsætte 250 millioner kr. årligt frem til 2022 på dette område. HK Handel vil sammen med kollegaerne i HK/Privat arbejde på, at en del af pengene vil blive afsat til at få belyst området ud fra et forældre/bruger/behovs-perspektiv og dermed få sat en undersøgelse i gang om, hvorvidt der er folk, der fravælger fx det at stå i butik, fordi de ikke kan få passet deres børn.

Erhvervsuddannelser:

På trods af at vi har opgangstider, mangler arbejdskraft og tilgangen til erhvervsuddannelserne er dalene, vælger regeringen forsat at spare på erhvervsskolerne. For sjette år i træk er der faldende bevillinger til skolernes drift og særligt det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent forlænges med yderligere tre år. Ud over forringelser i forhold til omprioriteringsbidraget, bortfalder kvalitetspuljen fra finansloven i 2018. Den var på 170 millioner kr.

Social dumping:
Der vil desværre også ske en reduktion i bevillingerne til arbejdstilsynet og til bekæmpelse af social dumping.
Social dumping findes både inden for det ufaglærte og det højtuddannede område. Derfor er vi i HK Handel bekymret for det kommende udspil om udenlandsk arbejdskraft.