Den 8. oktober 2016 afholdt et bibliotek et arrangement om robotter.

I en annonce om arrangementet i den lokale avis stod der blandt andet følgende:

”Robotter i børnehøjde. Kan du li’ at lege med robotter? Vær med til at programmere og lege med Bee-Bots og andre robotter. OBS: Kun for fædre og sønner (5-7 år)..”.

Mor og datter måtte ikke deltage

Det fik en lokal borger til at klage, fordi hun og datteren følte sig forskelsbehandlet på grund af køn. 

Klageren underviser i programmering og ønskede at deltage i robotarrangementet sammen med sin 6-årige datter, men det var de altså udelukket fra alene på grund af deres køn.

Nu har Ligebehandlingsnævnet behandlet og afgjort sagen. Biblioteket har fået medhold.

Formål var at arbejde med sårbare børnefamilier

Ligestillingsloven siger ellers, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. 

Men loven er dog ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Og netop det mener Ligebehandlingsnævnet er tilfældet her. I afgørelsen hedder det:

”Nævnet lægger vægt på, at arrangementet var et af flere arrangementer i et delprojekt, hvor kommunens biblioteker arbejdede med sårbare børnefamilier, navnlig fædre med sønner på 5-7 år. Formålet med arrangementet var at skabe rum for læring og udvikling i disse familier samt at skabe netværk på tværs af målgruppen. Det var vurderingen, at det var hensigtsmæssigt og nødvendigt, at tiltaget udelukkende henvendte sig til fædre og sønner for at skabe bedst mulig læring og udvikling for de sårbare børnefamilier”.