Næsten al kommunikation foregår digitalt. Ikke bare mails, men nu også breve fra kommunen, artikler med ny viden, informationsmaterialer, afgørelser osv. Klare fordele, jovist, men for vores hjerne giver det problemer. Det har kommunikationsrådgiveren Kresten Bjerg netop skrevet en bog om – nemlig ”Den digitale læsers hjerne”.

Bogen tager afsæt i den nyeste kognitive sprogteori og læseforskning og munder ud i 20 gode skriveråd – specielt møntet på at fange den digitale hjerne i sit mest læsevenlige hjørne.

- Vores hjerne har simpelthen sværere ved at koncentrere sig, når den læser en tekst eller et brev på et digitalt medie. Vi husker mindre af, hvad der står, og i det hele taget er der flere forstyrrelser, pointerer Kresten Bjerg.

 

5 gode skrivetips - de kognitive greb

 

1. KATEGORIER  Vores hjerne elsker kategorier, fordi de systematiserer informationer til et hurtigt overblik.

 • Brug klare overskrifter og/eller emneord
 • Den første sætning i et afsnit er uhyre vigtig
 • Punktopstillinger er fine, men ikke for lange
 • Tæl informationer. Erstat fx. ”en række pointer” med et mere præcist antal.

 

2. HISTORIER Historier gør det abstrakte konkret. Og de vil altid indeholde en aktør og en handling (typisk navneord og udsagnsord).

 • Nogen skal gøre noget!
 • Brug en central aktør (person, myndighed, rapporten e.l) som grundled.
 • Aktørens vigtigste handling som udsagnsled

 

3. FORBINDELSER Vi forsøger altid at ”regne den ud”, men sproglige forbindelser hjælper det kognitive arbejde med at forstå hvorfor og årsags- sammenhænge.

 • Brug forbindere, fx ”derfor”, ”konsekvensen er”, ”det skyldes” eller ”af den grund”, så en sætning ikke bliver underforstået.

 

4. SAMMENLIGNINGER Ny viden forstås bedst, hvis det kædes sammen med noget allerede kendt. I en tekst leder vi efter noget, vi i forvejen ved eller kender til.

 • Giv forklaringer, der tager udgangspunkt i noget, læseren kender og forstår.
 • Skab en simpel forståelsesramme – for at lede ind i det sværere, fx ny viden.
 • Metaforer er fx med til at gøre det komplekse simpelt.

 

5. FORVENTNINGER  Hvis en tekst lever op til læserens sproglige forventninger, vil den opleves som let.

 • Design, typografi og form bør være som forventet
 • Begreber og ord skal bruges, som de plejer at blive brugt.

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.