Rita Bundgaard

Rita Bundgaard er sikker på, at HK'erne kan være med til sikre bedre sammenhæng i staten, men advarer også mod, at forenklinger munder ud i besparelser. Foto: Mikkel Østergaard.

Mere tillid. Mindre måling. Mindre bøvl. Det lyder godt. Og vores medlemmer star klar til at arbejde for en bedre sammenhæng i den offentlige sektor.

Sådan siger Rita Bundgaard, der er formand for de godt 21.000 HK-ansatte i staten.          

- Det lyder godt, at politikerne vil afskaffe en række konkrete procedurer og regler. Og det er positivt, at der bliver lagt op til en inddragende proces, hvor borgere og medarbejdere er med. Men hvis det virkelig skal rykke noget, skal man også se på arbejdsdelingen i det offentlige.

-  Giver det mening, at højt specialiserede professorer og topforskere skal mestre en række avancerede administrationssystemer og selv skal indtaste deres rejsebilag? Giver det mening, at dommere skal være administrative eksperter? Hvorfor skal overlæger være ”klikkere” i Sundhedsplatformen?

Der er meget stort potentiale i at sikre administrative eksperter til at løse administrative opgaver og dermed frigøre tid til fx forskere, undervisere, dommere, mener hun.

- Jeg tror også godt, at vores politikere er bevidste om, at mange af vores regler og krav om dokumentation er helt afgørende for borgernes retssikkerhed og for selve vores demokratiske struktur. Vi ser løbende eksempler, hvor HK’ere bør overtage administrative opgaver - det er klart mest effektivt og kan frigive tid til kerneopgaverne for andre faggrupper.

Regeringens vil med sin såkaldte afbureaukratiseringsreform fjerne ”bøvl” for 4 milliarder kroner. I regeringens udspil hedder det blandt andet, at ”den offentlige sektor skal bruge mere tid på velfærd og mindre tid på bureaukrati og administration. I perioden 2019 til 2022 skal udgifterne til administration i henholdsvis stat, kommuner og regioner derfor falde år for år.”

- Det er bekymrende at lægge op til at høste besparelser på forhånd. Vores erfaringer viser, at det ikke altid er helt så let som det lyder at forenkle det offentlige, påpeger HK Stat-formanden, der har medlemmer på tværs af alle statens ministerier og styrelser.  

-  Det er afgørende, at pengene bliver i institutionen, så arbejdspladserne ikke bliver straffet økonomisk for at finde på smartere måder at gøre tingene på. Vi så under OK18, at medarbejdere på tværs af alle offentlige sektorer er så pressede, at de siger fra. Arbejdsmiljøet er under massivt pres, så det vi har brug for er investeringer ikke nye milliardbesparelser.

Læs også på dr.dk: Mindre topstyring og færre regler skal sikre milliarder til den offentlige sektor