- Som kommunalt ansat med borgerkontakt møder vi utroligt mange mennesker med sociale og psykiske udfordringer. Mennesker på kontanthjælp, sygedagpenge og andre sociale ydelser kæmper typisk med langt flere psykosociale vanskeligheder end gennemsnitsbefolkningen, og fordi de ofte mangler ressourcer, har de brug for nogle i ”systemet” til at hjælpe. Som offentligt ansat spiller vi en vigtig rolle, fordi det ofte er os, der kan sikre en god afklaring og sætte diverse tiltag i gang, fortæller Anne Cathrine Bomann.

 

Hjælp til sårbare borgere

Hun har netop udgivet bogen En ud af hundrede – om unge og skizofreni. Hun er uddannet psykolog og arbejder i beskæftigelsescentret i Københavns Kommune, hvor hun er med til at afklare psykiske og sociale forhold.
- Min motivation for at skrive bogen er simpelthen at hjælpe de her mennesker, så de ikke skal cykle rundt i systemet i årevis. Hvis vi, der arbejder med borgerne, f.eks. på job- og beskæftigelsescentre bliver gode til at kende tegnene på psykisk sygdom, kan vi hurtigere at hjælpe sårbare borgere til udredning og behandling. Mit håb er, at vi ad den vej kan mindske risikoen for social deroute, siger Anne Cathrine Bomann.

Nogle af de tidlige tegn på skizofreni, man kan kigge efter, er:

- angst og tristhed over længere tid, som ikke går væk trods behandling
- social isolation og tilbagetrækning, herunder vanskeligheder med at passe uddannelse eller arbejde
- problemer med at få en normal hverdag til at fungere trods fint intellekt
- særlige eller bizarre ideer og forestillinger om, hvordan verden hænger sammen
- mistroiskhed eller fjendtlighed
- svigtende hygiejne

 

Du kan læse mere om bogen her.

Artiklen er opdateret 04. september 2018