Det er HK’ere, der arbejder i borgerservice, hvor pas og kørekort udstedes. Det er HK’ere, der sørger for administration på skoler og i dagtilbud. Det er HK’ere, der arbejder som tandklinikassistenter i skoletandplejen, køber hjælpemidler ind til ældre og handicappede og sørger for udbetaling af løn til alle de offentlig ansatte.

Bare for at nævne nogle af de opgaver, som HK’erne løser i kommuner og regionen.

Derfor har de kommunale sparekrav skabt ekstra travlhed i HK Østjylland.

- Vi har rigtig mange henvendelser fra medlemmer i kommuner og region, som har brug for at vende situationen med HK. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at komme ud til medlemmerne og afholde møder, og høre, hvad det er for bekymringer, de har. De bekymringer kan vi nemlig bringe videre til politikerne i kommuner og region, når vi laver høringssvar, eller blot har samtaler med dem. Når medlemmerne klæder os på med konkret viden, står vi stærkere i vores arbejde med at hjælpe politikerne til at finde de bedste løsninger, siger formand for HK Kommunal, Hans-Henrik Hansen.

Norddjurs skal spare 460 millioner kroner over de næste 4 år. Aarhus Kommune har meldt ud, at der skal findes 200 millioner kroner. Region Midtjylland har lagt op til besparelser på 138 millioner kroner alene i 2019. Svimlende beløb, der vil medføre forringelser på servicen og reduktion i medarbejderstaben. Og det får de ansatte helt ud på stolekanten.

- I sidste uge afholdt vi et møde for HK’erne i Børn- og Unge i Aarhus Kommune. 180 mødte op, for at klæde mig, deres TR og vores faglige konsulent på området på til at kunne udarbejde høringsforslag og holde møder med kommunalpolitikerne om, hvad konsekvenserne af de foreslåede besparelser kan blive. Som faglig organisation er det vores pligt at bringe de ansattes bekymringer og forslag frem til politikerne, fortæller Hans-Henrik Hansen.

Om lidt rammer sparekniven

Gitte Kristensen og Jette Jul Nevado til møde med HK Østjylland om spareplanerne i Aarhus Kommune

Mange møder i alle kommuner

Både politikere og faglige konsulenter i HK Østjylland er dagligt til møde med kommunerne, men der er også mange medlemmer, der ønsker møder med HK. Blandt andre de administrative ledere i Børn- og Unge i Aarhus.

- Sparekataloget indeholder et forslag om at fjerne 26 ud af 49 administrative ledere i Børn- og Unge. Vi risikere derfor vores job. Men vi kan samtidig se, at politikerne slet ikke har forståelsen for, hvad det er for en opgave, vi løser, og derfor har vi en opgave sammen med HK Østjylland i at få politikerne råbt op, fortæller formand for ALFA, Jette Jul Nevado, der til daglig er administrativ leder på Åby Skole.

Sammen med næstformand i ALFA, Gitte Kristensen, der også er administrativ leder på Mårslet Skole, har hun derfor bedt om et møde i HK Østjylland, så de kan klæde Hans-Henrik Hansen på til at tale deres sag, både i høringssvar og i det politiske arbejde, som HK Østjylland laver.

- Som administrative ledere, udfylder vi den samarbejdsaftale, som er indgået mellem skoleledere og dagtilbudsledere. Vi står så at sige for al administrationen, og vi har løftet mange flere opgaver, end der står i samarbejdsaftalen. Jeg har eksempelvis lige ydet faglig sparring/rådgivning til dagtilbudslederen i forbindelse med økonomiopfølgning og afrapportering, selv om det ikke står i samarbejdsaftalen. Når de sparer os væk, så skal skoleledere, dagtilbudsledere og nok også lærerne og pædagogerne selv lave det arbejde, vi klarer i dag. Det kan blive rigtig dyrt i længden, da vi har hver vores faglige kompetencer fortæller Gitte Kristensen.

Jette Jul Nevado supplerer med en fortælling om en lærer, der var utilfreds med rengøringen i hans klasselokale.

- Jeg gav ham nummeret på rengøringsselskabet, så han selv kunne ringe og tage dialogen. Det skal de jo til at vænne sig til, fortæller hun og understreger, at det blev gjort med et smil hos begge parter og en fælles forståelse af den situation, de befinder sig i lige nu.

Ringeagt over for HK’erne

For Hans-Henrik Hansen er det vigtigt netop at blive informeret om konkrete opgaver, som HK’erne løser i dag, så han kan tage det med til politikerne i kommuner og region.

- Vi har en særlig stor opgave, når der skal spares i det offentlige, fordi det arbejde, HK’erne yder ofte er arbejde, som man først savner, når det ikke længere er der. Det er meget let at forstå, når besparelser rammer antallet af læger på sygehusene eller pædagoger i børnehaven. Alle kan hurtigt afkode, at det vil blive træls, for at sige det på godt jysk. Men HK’erne er faktisk den gruppe, der får hjulet til at dreje, og som sikrer, at eksempelvis læger og pædagoger har tid til at udføre deres arbejde. Det er der sjælden meget forståelse for hos politikerne, og jeg er forundre over den ringeagt, de dermed viser deres kompetente og dygtige medarbejdere i administrationen. Det er ikke alle, der har evner eller uddannelse til at administrere, men det er HK’ernes spidskompetence, siger Hans-Henrik Hansen.

Derfor er hans budskab til politikerne i både kommuner og region, at de skal tænke sig grundigt om, inden de lade sig forblænde af regneark, der viser at der sagtens kan spares på både ledere og medarbejdere i administrative stillinger.

- Det er altid fornuftigt at finde måder at gøre tingene både smartere, hurtigere og bedre, så borgerne får den bedste service. Men vi behøver ikke se længere end til det, der engang hed SKAT. Det har kostet samfundet milliarder, at politikerne stolede mere på et regneark, end på de kompetente medarbejdere, der igen og igen advarede om konsekvenserne af den politiske spareiver, siger Hans-Henrik Hansen.

DU FÅR FAGLIGT FÆLLESSKAB

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.