Fagforeningerne skal hjælpe ungdommen med at forstå værdien af fællesskabet. Det er helt essentielt for vores fremtid, mener Gitte Korsgaard Andreasen, der stiller op til formandsposten i SAMDATA\HK, når der til oktober er delegeretmøde.

”De unge ser i højere og højere grad sig selv som individualister. Jeg synes det er vigtigt, at fagforening betoner værdien af fællesskabet. Når den enkelte skal hjælpes, så sker det oftest via en fælles indsats,” understreger hun.

Gitte Korsgaard Andreasen har fungeret som 2. næstformand i SAMDATA\HK de seneste seks år, og det mener hun giver hende en stor ballast i forhold til at påtage sig formandskasketten.

Jeg er klar til at påtage mig udfordringen. Det har været vildt spændende at fungere som næstformand i to perioder, og jeg er sikker på, at det er det rigtige fremadrettet at facilitere fællesskaber.

Mærkesag: Uddannelse


SAMDATA\HK har i de foregående år fokuseret på at skabe gode efteruddannelsestilbud og fortælle medlemmerne om værdien af at få papir på ens kundskaber. Det skal fagforeningen blive ved med, understreger hun.

”En af de bedste måder vi kan varetage medlemmernes tarv er netop ved at tilbyde dem uddannelse. Vi skal netop brande os på, at vi er en organisation med viden og faglighed, som kan tilbyde medlemmerne hjælp.” Gitte Korsgaard Andreasen har taget sin egen medicin og har kunnet sætte en stribe længere efteruddannelseskurser på CV’et, og uddannelse er af samme grund stadig en af hendes mærkesager.

”Netop SAMDATA\HK har mange medlemmer med kort uddannelser, så vi skal fortsat gøre alt, hvad vi kan for at støtte og motivere dem. Men man er selv ansvarlig for at komme videre og få papir på sine kundskaber. Hvis vi som IT-folk ikke afsætter tid og kræfter til uddannelse, så hyrer arbejdsgiverne blot nogle nye og unge folk. Vi bør arbejde for, at arbejdsgiverne også sørger for, at deres ansatte er veluddannede.”

Et af de områder, hvor Gitte Korsgaard Andreasen gerne så, at fagforeningen blev bedre, er i forhold til den hjælp man yder tillidsrepræsentanterne inden for IT området med de særlige forhold, der gør sig gældende her.

”Det kunne godt være et område, hvor vi skulle sætte nye initiativer i gang. Jeg kunne godt tænke mig, at vi dyrker tillidsrepræsentanterne som sparringspartnere, og går i dialog med dem for at afdække hvilke efteruddannelsestilbud, der er brug for.”

Vi skal ikke sove under bordene

Gitte Korsgaard mener også, at SAMDATA\HK skal forsøge at dæmme op for bivirkningerne ved ”ny løn” og det stadige krav om fleksibilitet. Nogle gange overskrider det grænserne for et acceptabelt arbejdsmiljø, mener hun.

”Som IT-medarbejdere har vi nogle pressede arbejdstider, hvor folk nogle gange sover et par timer under skrivebordet og så arbejder videre. Det er svært at få til at hænge sammen med et almindeligt familieliv, og vi skal være bedre til at forhandle tillæg hjem for den fleksibilitet.”

Et andet sted hun gerne ser SAMDATA gøre en større indsats, er over for freelancere.

”De er dyre at hyre ind, men billige at slippe af med for arbejdsgiverne, og vi skal arbejde for, at de ikke underminerer de fastansattes vilkår. I stedet bør vi arbejde for, at de passer ind, bliver medlemmer hos SAMDATA\HK og, at vi får lavet overenskomster, som også dækker dem.”

SAMDATA\HK mere synlig

Hun så også gerne, at IT-folkene i SAMDATA\HK fik en mere synlig position internt i HK.

”Jeg synes det er ærgerligt, at SAMDATA ikke er mere synlige i HK end de er på nuværende tidpunkt. Vi gør et fantastisk arbejde og bruger en stor del af vores fritid. HK udstråler ikke, at fagforeningen også består af IT-folk, og det vil jeg utroligt gerne arbejde for at ændre,” siger Gitte Korsgaard Andreasen.

Hun var for eksempel glad for, at HK flagede med pride-flag i august, og hun ser gerne HK samarbejde mere med andre fagforeninger. Også de konkurrerende folk fra Prosa og IDA.

Hun har flere gange deltaget i overenskomstforhandlinger på SAMDATA-medlemmernes vegne, og ved en af forhandlingsrunderne tog hun et formøde med Prosa, for selv om det var SAMDATA\HK, der havde forhandlingsretten, så mener hun det er vigtigt for IT-folk at stå sammen på tværs af fagforeninger.

”Jeg mener klart, at vi kan styrke samarbejdet med Prosa og IDA, og på det område, kunne vi godt bruge lidt nytænkning.”

Folkemødet giver bedre netværk


I det hele taget taler hun for at række ud til andre organisationer.

”Deltagelse i Folkemødet har givet mig rigtigt meget. I år befandt jeg mig meget på IT-piratskibet, og vores netværk bliver virkeligt udvidet, og det er en god måde at blive inviteret til dialog og sparre med andre. ”

”Vi skal varetage medlemmernes tarv: Vi skal tilbyde uddannelse og efteruddannelse. Vi bør tilbyde en god lønforsikring, så vi er en del af deres sikkerhedsnet. SAMDATA\HK skal være en fagforening med viden og faglighed, og hjælpe medlemmerne med både løn og arbejdsforhold,” opsummerer Gitte Korsgaard Andreasen.

Om Gitte Korsgaard Andreasen

 

ArbejdeGitte Korsgaard Andreasen arbejder som specialkonsulent i driftsafdelingen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

TillidsposterHun har været næstformand i SAMDATA\HK i seks år, er tillidsrepræsentant for HK’ere og IT-folk på hendes arbejdsplads og har en bestyrelsespost i HK-Service Privat.

PrivatGitte Korsgaard Andreasen er gift, har to voksne børn og bor i Brønshøj. Hun bruger fritiden på alle former for yoga og fritidshuset i Sverige.


PER ROBERT nedergaard nielsen

Per er også kandidat til formandsposten i SAMDATA\HK.

Læs mere om Per og hans visioner for formandsposten.