Hvis man ønsker en APV- eller trivselsmåling holdt hemmelig, så skal man ikke lade eksterne konsulenter gennemføre den.

Det må være læren af en sag fra Odsherred Kommune, hvor kommunen i første omgang nægtede en borger at få aktindsigt i trivselsrapporten.

Men Ankestyrelsen har nu slået fast, at tal og konklusioner faktisk er offentlige.

Ekstern hjælp til formidling

I afgørelsen har Ankestyrelsen lagt vægt på, at kommunen har fået et konsulentfirma til at gennemføre APV-målingerne. 

Konsulentfirmaet har fx stillet et system (SurveyXact) til rådighed for kommunen og assisteret kommunen i opbygning af måleorganisationen samt hjulpet med til at bearbejde og formidle resultaterne af målingerne.

Derfor er der ikke længere tale om interne dokumenter, mener Ankestyrelsen.

Bemærkninger til loven taler et klart sprog

Odsherred Kommune havde ellers henvist til en udtalelse fra Ombudsmanden, der betegnede APV-målinger som interne dokumenter.

Men Ankestyrelsen har undersøgt bemærkningerne til Offentlighedsloven § 23 og der står udtrykkeligt:

- Konsulentrapporter, der udarbejdes af private konsulentfirmaer, vil som det klare udgangspunkt ikke kunne anses som interne dokumenter. Det gælder uanset om rapporten vedrører interne forhold i myndigheden, herunder samarbejdsforhold, omstrukturering osv., ligesom det gælder selvom myndigheden løbende har medvirket aktivt i forbindelse med rapportens tilblivelse og udarbejdelse. 

Derfor blev Odsherred Kommune underkendt.

 

UDVIKL DINE KOMPETENCER

De fleste job udvikler og ændrer sig. Derfor er det også vigtigt, at du følger med og tager de næste skridt i arbejdslivet. Det hjælper vi dig med, og det er noget af det, vi har allermest fokus på. Vi er eksperter i de mange muligheder, ved hvad der skal til, hvor det foregår – og hvordan du kan finansiere det, hvis det koster penge.