Selvom sagsbehandlingstiden for miljøsager er steget fra andet halvår 2017 til første halvår 2018, ligger behandlingen af såvel miljøsager som af byggesager fint inden for rammen af servicemålene. Det viser en opgørelse fra KL.

HK’ere og andre kommunale sagsbehandlere leverer dermed varen i forhold til den såkaldte servicemålaftale, som KL og regeringen indgik i 2015. Aftalen indeholder konkrete servicemål for kommunernes sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser og byggesager.

Tunge miljøsager slår igennem

På miljøområdet er sagsbehandlingstiden for virksomheder, der vurderes at have 'væsentlig risiko for at forurene miljøet', steget fra 76 til 107 dage fra andet halvår 2017 til første halvår 2018. For produktionsvirksomheder, 'der kan forurene miljøet', er den steget fra 74 til 83 dage.

Stigningen i sagsbehandlingstiden for miljøsagerne er imidlertid ifølge formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, Jacob Bjerregaard (S), helt forventelig. De mere komplicerede og tidskrævende miljøsager, der er indsendt efter 1. juli 2016, slår nu igennem i statistikken, vurderer Jacob Bjerregaard. Han er også er borgmester i Fredericia Kommune.

KL har som en del af servicemålsaftalen udviklet redskabet 'Nu til sagen', som er en PIXI-bog med et simpelt værktøj til at identificere servicebehovet hos den borger eller virksomhed, kommunen er i kontakt med.

Artiklen er opdateret 11. september 2018