Dengang Rikke Knudsen stadig var pædagog i en vuggestue, tænkte hun tit, hvad de egentlig lavede inde på forvaltningen. Hvem er de?

Nu er hun selv ”en af dem” inde på forvaltningen.

Efter endt praktik i Vejle Kommune i Dagtilbud i forbindelse med Administrationsbachelor-uddannelsen fik hun nemlig tilbudt et længerevarende vikariat samme sted, og nu kan hun svare på, hvad de laver.

- For mig er kernen i mine opgaver at understøtte de decentrale led med det, der besluttes politisk, og den retning som forvaltningen udstikker, og det handler rigtig meget om, hvordan man får de politiske beslutninger til at slå rod ude i virkeligheden.

Hvordan bliver det her forstået decentralt?

Netop implementering og styring er noget Rikke Knudsen virkelig har dyrket på uddannelsen.

Hendes bachelorprojekt handlede netop om, hvordan et læringsskriv, udtænkt i forvaltningen, når ud til daginstitutioner og reelt implementeres.

- Det er den proces, som optager mig, og det har jeg virkelig taget med mig fra uddannelsen og ind i mit job. I stort set al det jeg gør, prøver jeg at tænke, hvordan får jeg det her til at give værdi ude i virkeligheden, forklarer Rikke.

Selv om Rikke meget gerne vil fortsætte i sit vikariat, så kigger hun også efter nye stillinger – men må også indrømme, at hun har en tendens til primært at kigge efter HK-stillinger.

- Og det er jo lidt sjovt, for jeg mener reelt, at en administrationsbachelor er placeret mellem HK’ere og AC’ere, og kan det bedste fra begge sider. 

Rikke tænker derfor, at der er brug for at italesætte begrebet professionsforståelse.

De får en halv side om uddannelsen

Hun peger på, at administrationsbachelorer stadig er generalister og kan en del fra stort set alle felter, men samtidig har de nogle af de kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger.

Det handler fx om analyser, projektledelse og strategisk arbejde.

- Men jeg tænker stadig, at jeg bliver nødt til at sende en halv side om uddannelsen med i min næste ansøgning, for stort set ingen chefer har hørt om den.

 

Om Rikke Knudsen, 46 år

Uddannet pædagog og arbejdet i vuggestue indtil 2015.
Læste administrationsbachelor på UCL Odense, fik praktik i Vejle Kommune i Børn & Unge forvaltningen. Nu i vikariat i ”Dagtilbud”, hvor hun er ledelsessekretær samt har opgaver med intranet, web, nyhedsbreve, diverse pædagogiske projekter og indsatser.