Brita Andersen, formand HK Stat Midt

Brita Andersen, formand HK Stat Midt, er skuffet over regeringens finanslovsudspil. Hun synes hellere, der skal investeres i uddannelserne. Udvikler i stedet for at afvikle.

Det er virkelig udsultning og udhuling, når du skal spare 2% år efter år. På mange statslige arbejdspladser gør det rigtig ondt på medarbejderne, og det er kun, fordi de er så engagerede og ærekære omkring deres job, at tingene umiddelbart fungerer.

 - Det er virkelig udsultning og udhuling, når du skal spare 2% år efter år. På mange statslige arbejdspladser gør det rigtig ondt på medarbejderne, og det er kun, fordi de er så engagerede og ærekære omkring deres job, at tingene umiddelbart fungerer. Men tag ikke fejl: De markante besparelser fører truende fyringer, manglende planlægningssikkerhed, stigende opgavemængde og meget andet med sig. Det skaber usikkerhed, utryghed, mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø. Det hele med udsigt til, at der kun 12 måneder senere skal findes yderligere 2%. Hvem kan lægge fornuftige, langsigtede planer på dét grundlag?, spørger Brita Andersen.

 

Skrot grønthøsterne!

Sektorformanden undrer sig samtidig over, at de mange sparede midler umiddelbart fordeles med let og politisk hånd til andre formål, mens kerneopgaver som uddannelse og sundhed betaler gildet – og finansierer skattelettelser:

 

   - Uddannelse er et ofte nævnt eksempel, fordi vi alle – hvis vi ikke lige sidder i regering – kan se, at det er nødvendigt at satse på uddannelse og investere i uddannelsessektoren. I stedet rammes SOSU-skoler, tekniske og merkantile uddannelser, universiteter, professionshøjskoler og mange andre skoler meget, meget hårdt af regeringens grønthøstere, siger Brita Andersen og tilføjer:

Jeg havde bestemt håbet, at regeringens senest med dette finanslovsudspil fik skrottet grønthøsterne, så vi kan hjælpe vores uddannelsesinstitutioner på fode igen. Det gælder både for vores unge og for alle andre, der kan bidrage med endnu mere, hvis de får den rette kompetenceudvikling.

   - Jeg havde bestemt håbet, at regeringens senest med dette finanslovsudspil fik skrottet grønthøsterne, så vi kan hjælpe vores uddannelsesinstitutioner på fode igen. Det gælder både for vores unge og for alle andre, der kan bidrage med endnu mere, hvis de får den rette kompetenceudvikling. Der er brug for alle – og for uddannelser og kompetencer. Det kræver dog, at vi udvikler og ikke afvikler vores uddannelsessystem sådan som regeringen er i gang med. 

 

Fra omprioritering til udvikling

Brita Andersen understreger igen, at ”…det efterhånden gør ondt derude”:

 

   - Når jeg er i kontakt med vores medlemmer enten ude på deres arbejdspladser eller her på HK, så kan vi tydeligt mærke, at folk naturligt nok er ret pressede af situationen på alle de institutioner og arbejdspladser, der er ramt af omprioriteringsbidraget. Og der er naturligvis grænser for, hvor meget de kan blive ved med at tåle, uden at de bryder sammen, siger Brita Andersen, der på vegne af HK Midt sidder i Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers bestyrelse:

 

   - Her kan jeg både se og høre, hvor svært det er at drive skole med omprioriteringsbidraget og de aktuelle besparelser hængende over hovedet. Jeg kan derfor kun opfordre regeringen til at tage den store kritik af bidraget til sig og vende bøtten helt på hovedet. For måske skulle ”omprioriteringsbidraget” ændres til et ”udviklingsbidrag”, hvor pengene går den modsatte vej og bidrager til at genskabe noget af det ødelagte? Det burde der være et ansvarligt flertal for i Folketinget, slutter hun.