milliarder kroner

Milliarder på spil: Skattestyrelsen har efter kontroller sat den samlede skattepligtige indkomst for 53 virksomheder op med samlet 6,1 milliarder kroner. Det skriver Børsen på baggrund af Skattestyrelsens nye transfer pricing-redegørelse for 2017, der netop er sendt til Folketinget.

Transfer-pricing handler om den måde, en virksomhed prissætter varer, når den køber og sælger varer hos fx egne moder- eller datterselskaber i udlandet. Hvis virksomheden køber dyrt ind hos et moderselskab i et skattely, kan den "undgå overskud" og på den måde betale mindre til den danske stat.

Den spritnye redegørelsen viser også, at den gennemsnitlige forhøjelse per virksomhed i de seneste 3 år er på omkring 110 millioner kroner. De største forhøjelser nåede gennemsnitligt op på næsten en halv milliard kroner pr. kontrolleret virksomhed.

HK Stat arbejder sammen med HK Danmark, LO med flere for, at der kommer flere medarbejdere til skattekontrollen. Målet er, at de virksomheder, som snyder, oplever en kontrol, der ligger langt tættere på den kontrol, som almindelige danske lønmodtagere kan opleve. Skattemyndighedernes tal viser nemlig, at langt flere virksomheder snyder, forklarer HK Stat-formand Rita Bundgaard.

- De fleste virksomheder ønsker at betale korrekt skat, men vi ved fra en række undersøgelser, at en langt større andel af virksomhederne snyder, end det tilsvarende tal for almindelige borgere. Der er altså en skævhed.  

- Når virksomheder får korrigeret deres skattepligtige indkomst med en halv milliard, viser det jo klart, at medarbejderne i Skattestyrelsen har stor værdi for samfundet. Og de er med til at sikre lige vilkår for virksomhederne. Det, vi ser her, er jo væsentlige fejl og meget store tal, som indikerer for mig, at der er behov for flere folk både til at vejlede og hjælpe virksomhederne – og til at kontrollere snyderne, siger Rita Bundgaard.

Virksomheder tjener på bedre kontrol

Der er også virksomheder, som kan have en stor økonomisk interesse i en bedre skattekontrol, viser redegørelsen. 39 virksomheder har nemlig fået sænket deres skattepligtige indkomst med cirka 3,3 milliarder kroner efter kontrollen. De kan dermed se frem til en mindre skatteopkrævning.

Skatten af det beløb, som sættes op eller ned, kan ikke direkte aflæses på beløb, som kommer i stats- eller kommunekassen. Når virksomhedens samlede skattepligtige indkomst er sat op eller ned, beregnes den nye skat ud fra virksomhedens samlede forhold, og der er altså ikke nødvendigvis mere skat af alle 6,1 mia. kroner, understreger Skattestyrelsen i redegørelsen.

Massiv snyd: IVS’er skylder 700 millioner

For en del af virksomhederne – de såkaldte iværksætterselskaber (IVS'er) – er der så meget snyd, at advokater, revisorer og Konkursrådet nu kræver stramninger.

IVS'erne har siden 2014 sikret adgang til at stifte et selskab for én krone og dermed slippe for personligt økonomisk ansvar for stifteren. Siden starten er der oprettet 50.000 IVS'er, men mange af selskaberne lukker ned, uden at der sker et nærmere tjek af fx gældsposter, ulovlige lån til direktøren eller grov økonomisk kriminalitet, skriver Børsen.

Ifølge et folketingsvar er der nu skattegæld for 700 mio. kroner i opløste IVS-selskaber.

Direktøren stukket af

Advokat Piya Mukherjee, der er partner og leder af Hortens insolvensafdeling, oplever jævnligt problemerne på nærmeste hånd, forklarer hun til Børsen.

- I nogle af de selskaber, som jeg har til tvangsopløsning, er der stiftet gæld til højre og venstre, pengene er gået ind på direktørens egen konto, og han er stukket af. Man kan ikke få fat i ham. Det kan man se, når man kommer ind som likvidator og kurator. Så er der alle de andre sager, hvor vi ikke ved noget som helst om, hvad der er foregået, siger Piya Mukherjee til avisen.