Projektet skal udmøntes i et kursuskatalog med en bred vifte af kompetencegivende kurser, som kan løfte den enkelte kollega, men også kan gøre lederne nysgerrige på en anden form for kurser, hvor medarbejderen løftes henimod fremtidens udfordringer. Kurserne udvikles i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

I projektets fremdrift erfarede vi, at arbejdstitlen ”Fremtidens Studiesekretær” ville være for ”smal”, så hvis HK Stat Hovedstaden vil favne bredere, skal titlen ændres.

På nuværende tidspunkt opererer vi med en titel ”Fremtidens Nøglemedarbejder”. Er du Fremtidens nøglemedarbejder, mangler du evt. nogle enkelte kurser for at kunne favne fremtiden ? Har lederen Fremtidens Nøglemedarbejdere?

Vi håber at kunne komme i mål med projektet i 2019, hvor Københavns Professionshøjskole udbyder kurser, som kan give det enkelte HK Stat Hovedstaden medlem et kompetenceløft, som favner fremtiden.