Ønsker du et kompetenceløft inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere ved digitalt understøttede behandlingsforløb? Så giver en ny pulje mulighed for bredt at søge støtte, hvis du beskæftiger dig med digitalt understøttede behandlingsforløb, hjemmemonitorering eller datadrevne teknologier i mødet med borgeren. Med puljemidlerne er målet at give tilskud til projekter der skal udvikle og etablere uddannelsesforløb, moduler, kurser, eller videreudvikling af eksisterende uddannelser der kan løfte sundhedspersoners digitale kompetenceniveau.

Sundhedsvæsenets aktører står derfor over for en stor opgave med at opkvalificere og efteruddanne det sundhedsfaglige personale, således at den enkelte sundhedsperson føler sig i stand til at udnytte de muligheder de digitale værktøjer bringer med sig.

Krav til ansøgere

Der kan søges midler til udvikling og etablering af uddannelsesforløb, moduler, kurser, eller videreudvikling af eksisterende uddannelser der kan løfte sundhedspersoners digitale kompetenceniveau. Herunder også at udvikle og styrke kapaciteten inden for undervisning i digitale kompetencer hos offentlige aktører og uddannelsesinstitutioner.
Det er et krav at projektet inddrager følgende elementer af digitale kompetencer i de fremtidige uddannelser:

  • Teknologiforståelse og forandring. Handler om at have kompetencer til at forstå hvad der sker i samspillet mellem teknologi, faglighed og de mennesker der anvender eller berøres af de digitale værktøjer. Herunder evnen til at vurdere hvornår hvor, hvornår og for hvem teknologien giver mening, og hvordan den langsigtede forandring sikres.
  • Anvendelseskompetencer. Anvendelseskompetencer handler om at mestre de digitale løsninger og redskaber, der er nødvendige i ens faglige hverdag. Det handler derudover om, at sundhedspersonen skal have et overblik, hvor og hvordan de data der skabes indgår, og så handler det om at medarbejderne skal kunne omgås data på en sikker og forsvarlig måde.
  • Formidling og kommunikation i mødet med borgeren. Formidlings- og kommunikationskompetencer handler om at sundhedspersonen skal kunne kommunikere digitalisering og teknologiske muligheder til borgere om hvordan løsningerne skal anvendes. Derudover handler det om, at kunne anvende digital kommunikation, og om at kunne vurdere de forskellige muligheder for almindelig kommunikation vha. digitale løsninger.
Artiklen er opdateret 12. september 2018

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.