Hvilke områder vil du gerne blive dygtigere til indenfor dit fag? Kunne det være salgspsykologi, Chross channel forbruger-adfærd, indkøb og forhandling eller måske E-handel?
Nu kan dine ønsker blive til virkelighed – uanset hvor du arbejder. Er du i job, kan du nemlig med midler fra den såkaldte omstillingsfond få et tilskud på 10.000 kr. til efteruddannelse på akademi- eller diplomniveau. Hvert år i fire år.

 Jeg vil opfordre alle, som drømmer om videreuddannelse, til at søge, da det på sigt kan bane vejen for nye og spændende karrieremuligheder. Videreuddannelse kan være en vej til nye spændende udfordringer og også bedre lønforhold, siger Daniel Lühr-Andersen, uddannelsespolitisk konsulent i HK Handel.

I alt er der afsat 65 millioner årligt frem til 2021 til efteruddannelse via omstillingsfonden – i 2018 dog 32,5 millioner, da ordningen først trådte i kraft 1. august. Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet. Så det er nu eller snarest muligt, du skal søge.

 Omstillingsfonden er en enestående mulighed for medlemmer af HK Handel både med og uden overenskomst for at kunne få adgang til fag på akademiniveau og diplomniveau, siger HK Handels uddannelsespolitiske konsulent Daniel Lühr-Andersen.

Er du ansat et sted uden overenskomst, vil midlerne fra Omstillingsfonden være en mulighed for at få dækket dine udgifter til efteruddannelse på videregående niveau. Er du ansat et sted med overenskomst, vil du allerede have mulighed for at få dækket dele af din efteruddannelse gennem kompetencefonde.

 Og med kompetencefondsmidler plus midlerne fra Omstillingsfonden er der god mulighed for, at du kan få alle dine udgifter til efteruddannelse fuldt dækket og dermed ikke selv står med en regning, siger uddannelsespolitisk konsulent Daniel Lühr-Andersen.


Se her, hvilke uddannelser du kan tage, hvis DU ARBEJDER PÅ KONTOR, LAGER ELLER I BUTIK?


EKSEMPLER PÅ UDDANNELSER TIL DIG, DER ARBEJDER PÅ KONTOR:
HD 2. del
Merkantil diplomuddannelse
EKSEMPLER PÅ UDDANNELSER TIL DIG, DER ARBEJDER PÅ LAGER:
Akademiuddannelsen i international transport og logistik
EKSEMPLER PÅ UDDANNELSER TIL DIG, DER ARBEJDER I BUTIK:
Akademiuddannelsen i retail
Diplomuddannelse i digital konceptudvikling 

Hvor kommer pengene fra?

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Aftalen har til formål at give voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet et markant løft i perioden 2018-2021. Fonden råder over 65 mio. kroner per år i alle fire år.