I disse dage udruller Køge, Næstved og Holbæk Kommuner et nyt fælles økonomi- og personaleadministrationssystem. 

Et nyt IT-system er bestemt set før, men det særlige her er, at det blev startskuddet på et nyt samarbejde mellem en række kommuner på Sjælland.

Syv sjællandske kommuner er nemlig gået sammen om fælles proces, der både indeholder forberedelse, udvikling, indkøb og implementering.

Fx har samarbejdet på tværs af de syv kommuner betydet, at en række arbejdsprocesser nu bliver ensrettet og automatiseret.

Dertil kommer, at et samlet køb har givet store besparelser, ligesom hele processen har betydet, at der er dannet en række netværk på tværs af kommunerne.

Slagelse, Ringsted, Roskilde og Kalundborg Kommuner følger efter med implementering kort tid efter de tre andre i samarbejdet.