Rita Bundgaard

Grønthøster-hasard: - Hvis regeringen mener noget med de fine ord om bedre balance, må man også investere i de flyttede arbejdspladser, siger Rita Bundgaard. Og hvis de massive besparelser på Landbrugsstyrelsen resulterer i underkendelser i EU-systemet, kan det koste meget store millionbeløb, siger hun.

- Landbrugsstyrelsen må i efteråret afskedige 60-70 medarbejdere på tværs af styrelsen på grund af faldende bevillinger. På kort sigt får det betydning for styrelsens opgavevaretagelse.

Sådan lød det mandag i en pressemeddelelse fra en af de største styrelser i regeringens Bedre balance-planer, Landbrugsstyrelsen.

Styrelsen skulle ifølge regeringens planer flytte i alt 390 årsværk fra hovedstaden til Augustenborg og Tønder. Men det er uklart, hvor mange job, der ender med at være på de nye adresser, for styrelsen skal selv betale en millionregning for flytningen.Og kombineret med løbende besparelser på finansloven betyder det, at styrelsen nu skal sige farvel til omkring hver 20. medarbejder.

Fyringerne skal ske 'på tværs af styrelsen,' hedder det i pressemeddelelsen. Direktør for Landbrugsstyrelsen Jette Petersen fortæller til avisen Jyske Vestkysten (JV), at fyringsrunden med garanti også vil ramme afdelingen i Augustenborg.

- Fyringsrundens størrelsesorden gør, at det rammer bredt over alle Landbrugsstyrelsens lokationer, siger direktøren, der ikke vil frede de medarbejdere, som flyttede med deres arbejdsplads fra København til Augustenborg.

- Som udgangspunkt er alle omfattet af den screening, vi skal gennemføre for at finde ud af, hvilke medarbejdere vi skal afskedige. Det er selvfølgelig rigtigt surt, og vi har fået en masse dygtige medarbejdere, der har gjort en fantastisk indsats, siger Jette Petersen til JV.

Knokler for at skabe succes

HK Stat-formand Rita Bundgaard kender godt til medarbejdernes indsats, for mange medarbejdere på de flyttede arbejdspladser arbejder massivt over for at løse de mange opgaver og løbe deres nye arbejdsplads godt i gang.

- Vores medlemmer knokler for at skabe en succes. Men hvis regeringen gerne vil have sit prestigeprojekt med at flytte statslige arbejdspladser til at blive en succes, så er det mig helt ubegribeligt, at de ikke vil betale regningen og give de flyttede styrelser en chance for at komme godt fra start, siger Rita Bundgaard.

- Det koster penge at føre Bedre balance-planerne ud i livet, og det finansieringsbehov burde regeringen tænke ind i sin finanslov. Man kunne fx kigge på omprioriteringsbidraget, der lige som flytteudgifterne er med til at dræne Landsbrugsstyrelsen for driftmidler. Det ville klæde regeringen på den måde at anlægge et helhedssyn på tingene, mener Rita Bundgaard.

Vidste at der kom en regning

I HK Sydjylland er Annette Godsvig Laursen lokalformand for de statsansatte HK’ere. Hun følger løbende situationen hos de flyttede arbejdspladser, og ærgrer sig over den usikkerhed, som medlemmerne i Augustenborg og Tønder nu står midt i. 

- Det er træls. Vores medlemmer er ikke meget overraskede, for de vidste godt, at regningen for flytningen ikke var betalt. Men jeg synes, det er urimeligt - både for dem, som for nylig har rykket hele deres liv op og er flyttet - og for de nyansatte som har sagt deres tidligere job op for at satse på et nyt job i staten. Når staten flytter, må regeringen også sørge for, at der er råd til at løse opgaverne og sikre et rimeligt arbejdspres på de nye arbejdspladser, siger Annette Godsvig Laursen.

Udbetaler 8 milliarder

Landbrugsstyrelsen udbetaler hvert år mere end 8 milliarder kroner i støtte til især det danske landbrug. Og det skal gå rigtigt til.

Manglende kontrol, fejl og efterfølgende underkendelser i EU har gennem årene kostet danske skatteborgerne mere end en milliard kroner. Og skatteborgernes egen vagthund, Rigsrevisionen, har advaret om, at et efterslæb i sagsbehandlingen kan betyde underkendelser, så Danmark bliver mødt med krav om tilbagebetaling af store millionbeløb til EU.

Styrelsen vil digitalisere, og fyrer nu medarbejdere, før de nye systemer er klar. Det har vi set alt for mange dårlige eksempler på, siger Rita Bundgaard.

- Det kan jo ikke passe, at man ikke har lært noget af de mange besparelser i Skat. Her er jo igen et klart eksempel på, at man vil høste besparelsen, før de nye metoder overhovedet er sået.

- Vi ved, at de pressede landmænd kan blive ramt på pengepungen, når der er forsinkelser i støtte og tilladelser, og når det drejer sig om EU-penge, kan det ende med at koste skatteyderne et langt større millionbeløb, end der bliver sparet her og nu, advarer hun.

Omkring halvdelen af Landbrugsstyrelsen er stadig placeret i København, og her er formanden for HK Stat Hovedstaden, Ulla Moth-Lund Christensen, skuffet over afskedigelserne.

- Vi ved, at styrelsen har ansat nye folk hele året og alene i løbet af det seneste halve år har man ansat 70 – cirka samme antal, som nu skal afskediges.

- Det kan selvfølgelig være nødvendigt at hente særlige kompetencer ind, også under et ansættelsstop, men det er virkelig mangel på rettidig omhu og helt urimeligt, at vores medlemmer nu igen skal betale prisen for en underfinansieret flytning i form af fyringer og endnu mere arbejdspres, siger hun.

Læs også i JP: Trods udflytning: Provinsen har ikke fået flere statslige arbejdspladser

 

 Fakta: Styrelsen i hele landet 

 

Landbrugsstyrelsens medarbejdere er fordelt på 8 lokationer rundt om i landet.

Ca. 550 af styrelsens medarbejdere arbejder på kontoret i København, mens ca. 300 medarbejdere arbejder i Augustenborg og 100 i Tønder.

Herudover arbejder ca. 150 på 5 regionale plantekontrolkontorer.

Vil du vide mere om Landbrugsstyrelsen? Se styrelsens egen video på https://lbst.dk/job/vaerd-at-vide-om-os/

 

Fakta: En styrelse med mange navne

Da regeringens planer for Bedre balance først kom i 2015 var NaturErhvervstyrelsen en af de største styrelser, som skulle flytte.

Siden har styrelsen, som blandt andet administrerer landbrugsstøtte for milliarder skiftet navn flere gange. Først blev den til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og da fiskeriet senere blev lagt under Udenrigsministeriet, fik den nyt brevpapir med navnet Landbrugsstyrelsen

Kilde: lbst.dk