Jobpatruljens Lene H. Qvist fra HK

Jobpatruljens Lene H. Qvist fra HK: - Vi håber, at Arbejdstilsynet vil tage sig tid til opfølgende besøg, hvor vi har spottet problemer.

Sommerferien er ovre, og årets Jobpatrulje kører ikke længere rundt og tjekker de unges løn- og arbejdsforhold i grillbarer, butikker med mere. Men patruljens observationer fra juli 2018 er langtfra glemt. Tværtimod har HK Nordjylland nu kontaktet 109 virksomheder i det nordjyske på grund af indberettede problematiske forhold.  3F har efterfølgende sendt 40 sager til faglig opfølgning.

Faglig konsulent Joan Hauberg fra HK Handel Nordjylland understreger, at indberetningerne bygger på forholdene, som Jobpatruljen og de unge umiddelbart oplevede dem. - Arbejdet går nu efterfølgende på at opklare, hvor meget eller hvor lidt ”kød”, der er på de enkelte sager, siger Joan Hauberg.

Utryghed, kemikalier og tunge løft

109 virksomheder har som sagt fået breve fra HK som opfølgning på Jobpatruljens arbejde denne sommer.

Her drejede det sig primært om manglende ansættelseskontrakter, for tunge løft og skub og manglende løn under sygdom.

- I dialog med arbejdsgiverne skal vi nu finde ud af, hvad der er op og ned i sagerne. Det samlede antal sager kan godt skrumpe ind; for eksempel hænder det ind i mellem, at en ung har overset, at han eller hun faktisk har modtaget sin ansættelseskontrakt i e-Boksen, siger faglig konsulent Joan Hauberg.

- Ud af de 109 er 72 sendt videre til Arbejdstilsynet, som vi håber vil tage sig tid til at besøge virksomhederne, siger jobpatruljekoordinator Lene Hürdum Qvist fra HK.

De 72 anmeldelser til Arbejdstilsynet skyldes først og fremmest, at der var risiko for de unges velfærd eller helbred.

I 39 tilfælde har de unge løftet for meget eller skubbet for tunge ting i forhold til reglerne. I 29 tilfælde manglede de unge instruktion i at løfte og trække eller i at arbejde med maskiner og kemikalier. I 37 tilfælde arbejdede de med maskiner eller kemikalier, selv om de slet ikke måtte. I 13 tilfælde følte de unge sig enten utrygge ind imellem eller arbejdede alene på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt. Det var for eksempel før klokken 6 om morgenen. Nogle arbejdsgivere gav de unge flere problemer, derfor er det samlede antal sager over 72.

Mange arbejdsgivere afviser at lade Jobpatruljen komme ind

For de 35 unge, som var aktive i Jobpatruljen 2018, var de 14 dages kampagne både en træning i fagligt arbejde og en hyggelig omgang socialt samvær. De unge var indkvarteret i en spejderhytte i Nørholm. De fleste var med i begge ugerne, mens nogle få var med i enkelt uge. Gruppen var en blandet flok med meget forskellig baggrund i blandt andet HK, 3F og de politiske ungdomsorganisationer.

De unge kørte dagligt ud på deres rundtur over middag, hvorefter de besøgte virksomheder frem til klokken 20 om aftenen.

Det blev til i alt 1294 virksomhedsbesøg i det nordjyske i juli 2018. I alt interviewede Jobpatruljen 512 unge og nedskrev facts om deres arbejdsforhold. Men hvorfor ikke 1294 interviews, når der var 1294 besøg?

- Nogle steder var der ikke ungarbejdere ansat på virksomhederne. Andre steder var ungarbejderne der ikke, da vi kom, og atter andre steder var vores besøg uønsket af arbejdsgiverne, fortæller Lene Hürdum Qvist fra HK.

Hvad tænker du om de sidstnævnte tilfælde?

- Jeg spekulerer på, om de lukkede døre skyldtes, at forholdene for ungarbejderne var dårlige? Travlhed er en acceptabel undskyldning, men i de situationer tilbød vi at komme igen. Det fik dog ikke altid arbejdsgiverne til at åbne dørene – det håber jeg, de vil gøre næste gang, siger Lene Hürdum Qvist.

Alt i alt viser årets indsats, at der i høj grad stadig er brug for Jobpatruljens arbejde. Gode arbejdsforhold kommer ikke af sig selv, og der er rigtig mange arbejdsgivere, som undlader at følge reglerne.