topmøde

Hvordan skal de offentlige arbejdspladser udvikles? Det drøftede ministre og topfolk fra erhvervsorganisationer og fagforbund 21. september. HK Stat-formand Rita Bundgaard en af deltagerne i topmødet.

HK’erne i byretten holder sagsbehandlingstiderne nede. HK’erne i Landbrugsstyrelsen administrerer vigtige støttekroner for 8 milliarder om året. HK’erne i politiet hjælper betjente til at lave politiarbejde.

HK Stats formand Rita Bundgaard havde masser af friske og aktuelle HK-eksempler med til Sophie Løhde, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og de øvrige deltagere på dagens topmøde om fremtidens velfærd i Danmark, om hvordan HK’erne bidrager til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor.

HK’ere skaber sammenhængende velfærd

Hvordan skaber vi i fællesskab en offentlig sektor, der leverer sammenhængende velfærd af højeste kvalitet?

Det spørgsmål var omdrejningspunktet topmødet fredag den 21. september 2018. Her mødtes repræsentanter for KL, Danske Regioner, LO, FTF, AC, Dansk Industri, Dansk Erhverv og andre samfundsaktører med innovationsminister Sophie Løhde, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, børne- og socialminister Mai Mercado, sundhedsminister Ellen Trane Nørby og undervisningsminister Merete Riisager for at drøfte de nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor.

Og det svar, som Rita Bundgaard havde med til de mange ministre, er lige til at gå i gang med.

- Det er vigtigt at bruge ressourcerne rigtigt, så vi sikrer den mest effektive arbejdsdeling og personalesammensætning. Det giver jo ikke mening, at højt specialiserede læger, forskere eller dommere skal bruge deres tid på administration, så her er det oplagt at sætte nogle HK’ere til at skabe bedre sammenhæng og velfærd, siger hun.

Vil spare milliarder på bøvl og bureaukrati

Mere frihed, tillid og tryghed. Sådan lyder temaet for regeringens planer for en sammenhængsreform, der skal spare 4 milliarder kroner ved at afskaffe unødige regler og forenkle det, som regeringen kalder bøvl og bureaukrati.

- Vi har et af verdens allerbedste samfund med en tryg og god velfærd. Det betyder ikke, at alt er perfekt. Der er masser af steder, hvor vi kan gøre det bedre, siger innovationsminister Sophie Løhde i en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

Her udtaler innovationsministeren også, at regeringens sammenhængsreform skal være med til at skabe bedre velfærd – både for borgere og alle de medarbejdere, som hver dag går på arbejde på vores sygehuse, skoler, dagtilbud, plejehjem og alle de andre offentlige arbejdspladser.

Men netop ’de andre offentlige arbejdspladser’ er meget vigtige at huske, siger Rita Bundgaard.

- Vi hører om ventetid i retten, når et familiemedlem dør. Der er urimelige ventetider i klagesager, og nu hører vi, at eksempelvis at Landbrugsstyrelsen skal fyre, selv om ventetiderne vokser og HK’erne knokler for at udbetale milliarder i landbrugsstøtte til de trængte landmænd. Det skaber ikke sammenhæng, men kan tværtimod ende med at blive rigtig dyre besparelser for de danske skatteydere, hvis vi skal betale millioner tilbage til EU.

- Effektiv offentlig administration er også god borgernær service. Vi ved jo fra Skat, hvor vigtigt det er for såvel vores økonomi som for selve sammenhængskraften i samfundet at statens administration fungerer, siger hun.

Brug for mere tillid

Et af regeringens nye mål er at sikre ’attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum’. Her er et vigtigt indsatspunkt statens adfærd som arbejdsgiver, mener Rita Bundgaard.

- OK18 viste med al tydelighed, at vi har brug for et bedre samarbejde og mere tillid mellem parterne. Vi har i gennem flere år set en række forsøg på at udhule vores vilkår og selve samarbejdsmodellen. Men et velfungerende samarbejde med organisationer, tillidsrepræsentanter og hele samarbejdsstrukturen er altså en forudsætning for at udvikle vores offentlige sektor og sikre mere effektivitet og innovation, siger hun.

Regeringen præsenterer i løbet af efteråret flere dele af planerne for udviklingen af den offentlige sektor.

De nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor

 Regeringen har som led i arbejdet med Sammenhængsreformen opstillet 4 nationale mål, der skal sætte en samlet retning for udviklingen af den offentlige sektor i de kommende år:
  • Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor
  • Mere frihed og tid til velfærd
  • Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet
  • Attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum