Tre fjerdedele af kunderne vil stadig gerne handle i en fysisk butik, hvis den byder på god service, er lokalt forankret og har spændende varer på hylderne. Det kræver innovation og gode ideer at fastholde kundernes loyalitet mod den fysiske butik, så forudsigelsen kommer til at holde.

Butikkerne bliver mere digitale

Der er ingen tvivl om, at butikkerne på mange måder bliver mere digitale, når det handler om at informere og guide kunderne. Små skilte, scannere, apps og måske endda selvbetjente kasser:
- Som forbrugere har vi tydeligvis nogle nye muligheder på hånden inden for ganske få år. På den måde vil det blive lettere at handle, men jeg håber bestemt, at der også følger nye teknologiske og digitale muligheder, der gør hverdagen lettere for medarbejderne. Ikke for at frigøre tid til, at de kan knokle med endnu mere fysisk arbejde, end de allerede gør. Mere for at give mere overblik i hverdagen, bedre videndeling mellem kolleger, opdateret viden lige ved hånden osv., siger Pia Thurøe.

 

Pia Thurøe, formand HK Handel Midt

Pia Thurøe, sektorformand HK Handel Midt, giver sine bud på fremtidens butiksformer.

 

Nethandel contra fysiske butikker?

Én forudsigelse omkring nethandel hedder, at ”…om fem år vil 75% handle online, men 75% af handlen vil stadig foregå i fysiske butikker”. Pia Thurøe oplever dog, at mange butikker allerede nu har det svært og er presset af stigende nethandel:

 

   - I mange år er nethandlen som bekendt vokset markant. Flere og flere varer bestilles hjem fra alverdens netshops. Det giver nogle nye jobtyper i en ny type virksomheder, men er til gengæld allerede en udfordring for butiksfaget, fordi den efterhånden rammer både små specialbutikker og kæder, vurderer Pia og fortsætter:
 
   - Til gengæld er det interessant at flere, store udenlandske aktører, der ellers oprindeligt er netbaserede shopping-koncepter overvejer at etablere fysiske butikker på de enkelte markeder. Hvorfor? Ganske enkelt fordi vi som forbrugere efterspørger den fysiske butik og ikke mindst den personlige service, der følger med fra de ansatte. Selv en kæmpe nethandelsaktør som Amazon går fra at være udelukkende internet-platform til også at have nogle fysiske butikker og mærker rundt omkring i verden. Apple udvikler i disse år mere inspirerende butikker eller snarere markedsplads, hvor der kommer til at foregå andet end bare handel. Kodeordet er inspiration. 
 
   -Tre fjerdedele af kunderne vil stadig gerne handle i en fysisk butik, hvis den byder på god service, er lokalt forankret og har spændende varer på hylderne. Det kræver innovation og gode ideer at fastholde kundernes loyalitet mod den fysiske butik, så forudsigelsen kommer til at holde.

 

Klar til fremtiden: Tag det næste skridt i dit arbejdsliv - mod nye kompetencer eller ring til HKs karrieretelefon 

 

Butiksoplevelsen går ikke af mode – kreativitet som kompetence

Der vil stadig være plads til (special)butikker, der formår at give kunderne en anderledes, personlig og særlig oplevelse, når de kommer i butikken:
 
   - Jeg tror, at vi vil se både små specialbutikker og helt store kædebutikker bygge mere oplevelse ind i deres tilbud til kunderne. Det bliver med noget til sanserne. Noget der kan smages på, duftes til, kigges på, røres ved – og ikke mindst noget, der kan fortælles videre til andre eller vises billeder af på de sociale medier.
 

...bygge mere oplevelse ind i deres tilbud til kunderne. Det bliver med noget til sanserne. Noget der kan smages på, duftes til, kigges på, røres ved – og ikke mindst noget, der kan fortælles videre til andre eller vises billeder af på de sociale medier.

   - Man kan forestille sig, at vi i nogle butikskoncepter kommer til at se lidt løsere rammer for at skabe lokale, personlige kundeoplevelser. Det kan være, at kreativitet bliver en ny kompetence, som vores medlemmer kan byde ind med – også i forhold til at byde især vores unge medlemmer ind i butikken og i et univers, de både kan og vil kommunikere videre – og vises billeder af, siger Pia.
 
 

Data: Vigtig viden om kunderne

I gamle dage havde en god købmand eller ansat styr på den forholdsvis lille kundegruppe, der kom i den enkelte butik. Tiden med ”Goddag, fru Hansen. Skal de have det sædvanlige?” er naturligvis for længst passé, men viden om kunderne er igen ved at blive vigtig – og der er flere digitale/tekniske muligheder for at opsamle og bruge den vigtige viden. 
Vi vil derfor se løsninger i vores butikker, der vil give os mulighed for at skræddersy butiksoplevelsen endnu mere til den enkelte kunde.