I forlængelse af det faglige fællesmøde i august har DSB og HK mødtes tre gange, senest i fredags, hvor også en gruppe tillidsrepræsentanter deltog.

Møderne har alle været konstruktive med god dialog om emner som såvel HK som DSB har rejst.

På møderne har vi bl.a. drøftet:

- forløbet med DSB’s indmelding i DI herunder tilpasningsforhandlinger.

- personalemæssige udfordringer i forbindelse med Vedligeholds tilbagevenden til DSB SOV.

- HK har løftet eksempler hvor samarbejdet er blevet udfordret. Dette blev drøftet i en god tone og vi er enige om at aftale spilleregler for det fremadrettede samarbejde. 

Der er derfor aftalt en proces for at vi kan få løst de udeståender vi har. Derudover har vi aftalt, at vi fremover løbende holder uformelle møder på forskellige niveauer, så vi kan få problemstillinger diskuteret og afklaret hurtigst muligt.

 

 

Med venlig hilsen

 

Flemming Jensen

Adm. Direktør

Tine Moe Svendsen

HR Direktør

Dennis A Jørgensen

Afdelingsformand

Lone Riis

Afdelingsnæstformand