- Ingen skal være utrygge ved at gå på arbejde - eller være utrygge i deres fritid i kraft af det arbejde, de laver, siger Mads Samsing.

Han opfordrer politikerne til at kigge på andet og mere end blot straf for at komme problemet til livs.

- En del kunne måske forebygges, hvis borgerne oplever der er tid til dem. Derfor er det helt uholdbart, at der mange steder er for få medarbejdere. Der er brug for at genoprette velfærden.

Så klar i mælet er HK Kommunals næstformand Mads Samsing, efter debatten om trusler mod offentligt ansatte og politikere igen er blusset op.

Ødelæggende for at velfungerende samfund

Det sker fordi justitsminister Søren Pape Poulsen samt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i et lovforslag vil øge straffen med en tredjedel, hvis man chikanerer, truer eller øver hærværk mod offentligt ansatte eller politikere.

Ifølge Avisen.dk ser Søren Pape Poulsen frem til, at der bliver sat ind med hårdere straffe 'over for dem, der ikke respekterer samfundets spilleregler og skaber utrygge arbejdsforhold for offentligt ansatte.'

- Enhver form for trusler, chikane og hærværk er fuldkommen uacceptabel. Men når det går ud over offentligt ansatte og lokale politikere, så er det direkte ødelæggende for et velfungerende samfund, siger Søren Pape Poulsen til Avisen.dk.

6 anbefalinger

HK Kommunal har tidligere sendt en række anbefalinger til landets borgmestre, for at få dem til at sætte fokus på vold og trusler mod ansatte i jobcentrene - men anbefalingerne kan også bruges andre steder.

  1. At arbejdspladsen har en strategi og procedure – et opdateret beredskab - til at forebygge og håndtere vold, trusler og udhængning på de sociale medier
  2. At beredskabsplanen er kendt og øvet af medarbejderne
  3. At trusler anmeldes til politiet
  4. At lederne stiller sig imellem borgeren og den ansatte
  5. At den politiske og administrative ledelse indbyder borgere, bisiddere og partsrepræsentanter til et årligt møde om rammerne for beskæftigelsesindsatsen
  6. At de ansatte i pressede og truende situationer altid kan hente supervision og bliver tilbudt en drøftelse med tillidsrepræsentanten og ledelsen