tegning LA

Så digitaliseringen sætter altså rammerne for den politik og de love, I som politikere fremsætter?

Sådan lød det polemiske spørgsmål fra ordstyrer Martin Krasnik til innovationsminister Sophie Løhde (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Det skete ved en konference på Christiansborg omkring ”Digitaliseringsklar lovgivning”, hvor politikere, embedsmænd og interesseorganisationer diskuterede, hvad de nye principper kommer til at betyde for lovgivning, politikere og borgere. 

Udgangspunktet er nemlig, at al ny lovgivning skal udformes, så der er færrest mulige forhindringer for en objektivisering – og dermed at love groft sagt kan laves til en digitaliseringsklar løsning.

Undtagelser og skøn skal mindskes

Og den øvelse rammer Martin Krasniks spørgsmål præcist ned i.

Af flere oplæg og kommentarer fremgik det nemlig, at politikere frem over kan blive nødt til at gå på kompromis med hensyn til særlige grupper af borgere.

For er der noget digitaliseringsklar lovgivning ikke kan lide, er det undtagelser, særlige hensyn, forskellige regler – og ikke mindst skøn.

Og samtlige partier har givet hinanden håndslag på at stræbe efter at minimere særhensyn.

Hvad koster et særhensyn??

Derfor kommer det politiske slagsmål til at stå om, hvor firkantet, retlinet og undtagelsesfri man kan gøre lovgivning.

Fra de menige politikere Karin Gaardsted (S) og Thorsten Schack (V) lød det blandt andet at man nok må skrue ned for millimeter-demokratiet, fordi de som politikere kommer til at indregne, at et givet hensyn fx vil koste 10 mio. kroner ekstra i IT-omkostninger. 

Det blev nemlig understreget fra flere sider, at IT-folk og digitaliseringskyndige frem over skal involveres langt tidligere i lovgivningsprocessen, så de kan vurdere, hvor meget bøvl et ændringsforslag eller særligt hensyn vil give.

Borgere mister følelse af retssikkerhed

Flere politikere Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Eva Flyvholm (Ehl) samt Socialrådgivernes formand Maibrit Berlau rejste dog det røde flag i forhold til, at man også vil mindske mulighederne for individuelle skøn i sagsbehandlingen

- Jeg er bange for at principperne bliver brugt til at udvande basale borgerrettigheder, hvis borgerne ikke får mulighed for at blive hørt eller føler at der blive taget hensyn til deres særlige situation, lød det blandt andet fra Eva Flyvholm.

Gå ind på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside og læs mere om "Digitaliseringsklar lovgivning" - herunder de syv principper, som ligger til grund.