Efter mange år med besparelser, nedskæringer og fyringer på beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune er der nu optimisme blandt medarbejderne. For med kommunens budget for 2019 sættes der flere penge af til området, sådan at hver sagsbehandler på sigt får færre sager. Politikernes mål er især at få flere københavnere i job og uddannelse samt opnå en hurtigere afklaring af førtidspension og fleksjob.

Jan Bolvig Mortensen - BIF Københavns kommune– Det er en dejlig overraskelse både for borgerne og mine kolleger, at politikerne har valgt at styrke beskæftigelsesområdet. Det er første gang i ni år, at vi oplever, at man øger indsatsen på dette område, siger Jan Bolvig, fællestillidsrepræsentant i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, BIF.

Han glæder sig over de nye toner fra rådhuset og mener, at de åbner for nytænkning:

– Budgettet og visionerne vil gøre det muligt at skabe nye rammer for arbejdet med både ledige og syge borgere. Blandt andet ved at sænke sagsstammerne på alle områder. Det vil både øge borgertilfredsheden og løfte medarbejdernes faglighed og trivsel.

Jan Bolvig fortæller, at sagsstammen (antallet af sager) pr. medarbejder længe har ligget alt for højt, og at medarbejderne derfor i lang tid har stillet krav om en nedsættelse. Hvor tallet lander som følge af det nye budget, ved han ikke, men han håber i hvert fald, at det vil give mindre stress for medarbejderne og forbedre det psykiske arbejdsmiljø, som længe har været under pres.

– Færre sager til den enkelte vil betyde, at medarbejderne i langt højere grad end i dag kan bringe deres faglighed i spil og sammen med borgerne få lagt nogle planer, der giver de gode resultater, siger han.

At kommunen nu opprioriterer beskæftigelsesindsatsen forpligter dog omvendt også medarbejderne, som han siger:

– Det er ingen hemmelighed at nogle af de andre forvaltninger har skullet "betale" for, at BIF kunne undgå besparelser. Også derfor forpligter det os til faktisk at gå ud og levere den ydelse, som politikerne forventer af os.

Inspirationen til de nye politiske visioner i kommunen ser Jan Bolvig i høj grad komme fra den taskforce, som blev nedsat sidste år, hvor mange borgere gik sammen og skabte politisk røre på grund af en utilfredsstillende kommunal praksis især i forhold til tildeling af førtidspension. Taskforcen satte således fokus på behovet for øget faglighed, bedre sagsbehandling og færre sager. Og dette ikke mindst i kraft af en ihærdig indsats fra HK Hovedstadens formand, Christian Grønnemark, der i taskforcen repræsenterede fagbevægelsen.

– Det er positivt at politikerne har lyttet til taskforcen. Og grebet modigt og ordentligt an er der nu muligheder for, at den samlede indsats på beskæftigelsesområdet i København kommer både borgerne, kommunen og dens medarbejdere til gode. Og det er rigtig glædeligt efter så mange magre år, slutter Jan Bolvig.

Læs rapporten fra taskforcegruppen Førtidspension og Fleksjob i Københavns Kommune