Af Helle Vendelbo Jensen, faglig konsulent, DL-F

Medlemskabet i DL-F er skræddersyet til de forskellige faser, så du skal ikke være bange for en fagforeningsregning på SU. Men til gengæld skal du sørge for at få orden i medlemskabet, inden du skal i lønnet praktik som laborantstuderende, hvis du vil sikre dig faglig støtte og en indtægt lige efter endt uddannelse.

Du skal være opmærksom på, at fagforeningen og A-kassen er to forskellige ting. A-kassen er styret af en overordnet lovgivning, mens fagforeningens formål og generelle grundlag styres af medlemsdemokrati. Det er også i fagforeningen – og DL-F – at de lokale brancheklubber blandt andet giver adgang til lokale arrangementer og gør, at du hver måned får tilsendt LABORANTEN.

Man kan vælge kun at være medlem af fagforeningen eller A-kassen.

De fleste vælger dog begge dele for på denne måde at være sikret dagpenge i tilfælde af ledighed, samt indflydelse på bl.a. egne arbejdsvilkår og muligheden for juridisk bistand. Et medlemskab i HK’s A-kasse giver samtidig også adgang til rådgivning og kendskab til DL-F medlemmernes fagområde.

Hvis du er under uddannelse, er det endnu billigere at være medlem. Her bringer vi en oversigt over, hvilke muligheder du har – både som studerende på skolen, når du er i praktik, og når uddannelsen er afsluttet.

Gratis mens du går på skole

Når du går på skolen, er det fuldstændig gratis for dig at være medlem af DL-F og HK.

Du har alle fordelene ved at være medlem, du kan altid få råd og vejledning, samt deltage i DL-F/HK’s arrangementer og du modtager fagbladet LABORANTEN.

Hvis du ved studiestart allerede er medlem af en fagforening eller A-kasse, beder vi dig kontakte din lokale HK afdeling for personlig rådgivning.

Gennem HK kan du tilmed få en billig heltidsulykkesforsikring. Du skal nemlig være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du på skolen er dækket af en ulykkesforsikring. Så det er en god ide at tegne din egen gennem HK.

Når du er i praktik

Mens du er i lønnet praktik som laborantstuderende, koster det 95 kroner om måneden at være medlem af DL-F/HK. Desuden kan komme et klubkontingent for en arbejdspladsklub. Du kan også her selv vælge, om du vil have HK’s heltidsulykkesforsikring til dækning af kritisk sygdom.

Du har selvfølgelig ret til juridisk bistand, hjælp til kontrakter og lønstatistikker.

Hvis du vil være sikret en indtægt, den dag du er færdig med din uddannelse, skal du have været medlem af A-kassen i mindst 12 måneder. Så får du dagpenge fra første ledighedsdag, som er dagen efter sidste eksamen.

Reglerne for studerende og praktikanter over 30 år – eller hvis du får en praktikantløn over 18.113 kr. – er grundet A-kasselovgivningen anderledes. Derfor råder vi alle studerende og praktikanter over 30 år – eller som får en praktikantløn over 18.113 kr. – til at tage direkte fat i A-kassen for at få den korrekte rådgivning. Hvis du bliver 30, inden du er færdig med din uddannelse, er disse regler også gældende for dig – ring til A-kassen på 7010 6789 for at få hjælp.

Som færdiguddannet

Når du er færdiguddannet, skal du betale fuld fagforeningskontingent, hvis du kommer i job. Dog er der et introkontingent på 95 kroner den første måned. Til gengæld kan du fra den første dag mærke fordelene ved at have været medlem under din praktiktid.

Du vil som laborant ved at være medlem af A-kassen de sidste 12 måneder af din praktiktid have mulighed for at få dimittenddagpenge fra 1. ledighedsdag, hvis du ikke finder dig et job med det samme.

Det vil sige, at du skal optjene anciennitet for at få dagpenge, og du skal være medlem af fagforeningen for at få hjælp og indflydelse. Hvis du kommer fra en anden A-kasse og skifter til HK, tager du ancienniteten med dig og beholder retten til dagpenge. Vær opmærksom på at HK’s A-kasse skal opsige aftalen med den tidligere A-kasse.

Står du uden job som færdiguddannet, fortsætter dit fagforeningskontingent med at være på 95 kr., indtil du kommer i job.

A-kassen 

A-kassen tilbyder en forsikring, der gør, at du kan modtage dagpenge og hjælp til at komme videre i job ved ledighed. Medlemskab af HK’s A-kasse koster 486 kr. om måneden, hvis du har et fuldtidsarbejde. Ring til A-kassen på 7010 6789 for at få hjælp, hvis du er over 30 år.

Fagforeningen giver dig indflydelse på vilkårene i dit arbejdsliv!

 • Overenskomst
 • Efteruddannelse
 • Arbejdsmiljø
 • Hjælp til lønforhandling
 • Juridisk støtte
 • Et fagligt netværk med andre medlemmer af DL-F
 • Mulighed for gratis opgradering af dine evner og dermed værdi på arbejdsmarkedet.

Kontingentet for at være medlem af fagforeningen varierer alt efter, hvilken sektor du er ansat inden for (handel, kommunal, privat, stat).

Men alle ligger lige omkring 450 kroner om måneden, hvis du har et fuldtidsarbejde. Det vil sige, at for under 1000 kroner om måneden har du et fuldt medlemskab af både fagforening og A-kasse, der både sikrer dig ret til dagpenge, en af landets største faglige organisationer som støtte og det faglige fællesskab med dine kolleger i DL -F/HK.

Og husk: fagforeningskontingentet er fradragsberettiget.

Kontanthjælp

Husk, hvis du vælger ikke at være medlem af en A-kasse, kan du kun ansøge om at få kontanthjælp, hvis du skulle miste dit job eller ikke får job efter endt uddannelse.

Kontanthjælp svarer til ca. halvdelen af dagpengene og afhænger af andre ting, såsom ægtefælles/samboendes indkomst og egen formue. Du skal f.eks. bruge din formue, før du har mulighed for at få kontanthjælp. Det vil sige, at du kan risikere at skulle sælge hus, bil eller andre større værdier, inden du kan modtage hjælp.

Overenskomst

En overenskomst er en aftale mellem din arbejdsgiver og den faglige organisation, som selvfølgelig repræsenterer dig. Den laves typisk for perioder af to til fire år.

Eksempler på fordele i overenskomsten:

 • Fast arbejdstid
 • Ret til lønforhandling
 • Feriefridage (den 6. ferieuge)
 • Ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Barsel
 • Pension
 • Barns sygedage.

 

Ved at have ovenstående i en kollektiv overenskomst frem for i dine individuelle ansættelsesvilkår, sikrer det også, at vilkårene ikke bare kan fjernes med dit opsigelsesvarsel.