- Jeg startede på uddannelsen sidste år i september. Jeg er professionsbachelor i ernæring og sundhed og havde i et stykke tid tænkt, at det kunne være rart at få bygget uddannelse på inden for det område, jeg beskæftiger mig med, fortæller Randi Povlsen, der er 38 år og sagsbehandler for ledige fleksjobbere i Morsø Kommune.

 

Ønsket blev virkeliggjort med støtte fra Den Kommunale Kompetencefond, der gør det muligt at søge om op til 25.000 kroner til kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

 

 

Socialformidleruddannelsen er en diplomuddannelse, der kan tages på hel- eller deltid, og som giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommuner, institutioner og private virksomheder. Med uddannelsen får man styrket sin faglige profil som sagsbehandler, rådgiver eller socialarbejder med mulighed for at specialisere dig inden for beskæftigelse, børn og unge eller handicappede.

 

 

Er du medlem af HK Kommunal eller Stat MidtVest - tilmeld dig arrangement i HK-Huset i Herning, hvor vi 29. oktober 2018 sætter spot på socialformidleruddannelsen

 

Randi Povlsen og Kirsten Larsen

Randi Povlsen (til venstre) og Kirsten Larsen fra Jobcenter Mors er begge godt i gang med uddannelsen til socialformidler.

 

Får bygget på

Foruden Randi er tre andre medarbejdere i Jobcenter Mors i øjeblikket i gang med socialformidleruddannelsen på deltid heriblandt fællestillidsrepræsentant Kirsten Larsen. Hun er 50 år og sagsbehandler for de unge under 30 år på uddannelseshjælp. 

 

- Jeg er lige startet på uddannelsen her i september. Jeg tog i 2015 en kommunom, hvor jeg blandt andet havde social teori, som handler om, hvordan sociale problemer opstår og fremtræder og, hvilke sociologiske og psykologiske forklaringer der er på sociale problemer. Jeg fik øjnene op for, at der var noget, jeg ikke vidste, og som kunne være interessant at dykke ned i set i forhold til mit arbejde på jobcentret, beretter hun.

 

Kirsten Larsen er oprindelig uddannet i butik og har senere taget en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration, og hun er glad for igen at have fået muligheden for at bygge på.

 

- Jeg sætter stor pris på at have fået muligheden for at videreuddanne mig. Med socialformidleruddannelsen synes jeg, at jeg bliver bedre rustet til at arbejde med de borgere, som jeg har kontakt med. Jeg får nogle kompetencer, som gør, at vi kan have en endnu bedre dialog, og vi kan komme endnu længere rundt om den enkelte.
 
- Eksempelvis kan der være en række årsager til, at en borger er på offentlig forsørgelse. Det kan udover ledighed være problemer i hjemmet, misbrug, psykisk sygdom eller økonomiske problemer, forklarer Kirsten.
 
- Der kan også være samfundsmæssige ting, der gør, at det kan være svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Som sagsbehandler er det vigtigt at være bekendt med i forhold til at kunne sætte noget i gang i forhold til borgeren, og jeg synes, at jeg er blevet mere bevidst om, hvad der indgår i en helhedsvurdering, supplerer Randi.

 

Står bedre

Randi Povlsen fortæller, at hun har fået både personlig udvikling og arbejdsglæde ud af at tage uddannelsen. Hun føler også, at hun fremtidsmæssigt står bedre. Det samme gør Kirsten.

 

- Uddannelsen kan bruges bredt. Du kan arbejde i en børne- og familieafdeling, en institution, sygehuse, Kriminalforsorgen. Der er mange muligheder, siger hun.

 

Randi og Kirsten tager uddannelsen hos VIA i Aarhus. De to første uger har været fuldtidsundervisning. Derudover er der undervisning en dag om ugen med betalt frihed, og så er der selvfølgelig opgaver, der skal løses.

 

- Jeg bruger vel det, der svarer til en dags arbejde om ugen til læsning og løsning af opgaver. Skal jeg aflevere en større opgave, tager jeg gerne noget afspadsering eller ferie. Dagen før eksamen har jeg betalt fri fra arbejde. Jeg har tre børn, men får alligevel tingene til at gå op. Så sætter jeg mig nogle timer om aftenen og i weekenderne, fortæller Randi.
 
- Det har været en ordentlig mundfuld at starte. Men det er rigtigt spændende og dejligt at få lov at læse, og selv om køretiden fra Nykøbing Mors til VIA i Aarhus er lang, så er det det hele værd. De andre, der er i gang med uddannelsen, kommer mange forskellige steder fra, og der er meget sparring og erfaringsudveksling, som du kan tage med dig hjem, siger Kirsten.

 

Randi er færdig med uddannelsen i juni 2019 og Kirsten i juni 2020.

 

Ekstraordinær indsats for socialformidlere

Der er i forbindelse med OK18 aftalt en helt ekstraordinær indsats for socialformidlere i overenskomstperioden.

 

Ud over lønforbedringer er der mulighed for fremover at få hele uddannelsen betalt uanset hvor hurtigt, man tager uddannelsen. Målet med indsatsen er at medvirke til, at flere får lyst til at uddanne sig til socialformidlere - et område med gode jobmuligheder.

 

Grundløn 32 glider helt ud for socialformidlere, og alle kommer på grundløn 34. Alle på grundløn 34 får derefter en lønstigning på 2.700 kr. om året. Herudover er det aftalt, at det normale loft på 25.000 kr. årligt fra kompetencefonden sættes ud af kraft, så medlemmer, der ønsker at videreuddanne sig til socialformidlere, får dækket hele udgiften - inklusiv transport og materialer.
 
Baggrunden for den særlige indsats er, at der er stor mangel på socialformidlere, og HK Kommunal ønsker på den måde at sætte skub i tilstrømningen til uddannelsen. Der er også aftalt et projekt, som skal sætte fokus på at formidle mulighederne for at anvende socialformidlere på arbejdspladserne.

 

Se mere her

Artiklen er opdateret 24. september 2018

UDVIKL DINE KOMPETENCER

De fleste job udvikler og ændrer sig. Derfor er det også vigtigt, at du følger med og tager de næste skridt i arbejdslivet. Det hjælper vi dig med, og det er noget af det, vi har allermest fokus på. Vi er eksperter i de mange muligheder, ved hvad der skal til, hvor det foregår – og hvordan du kan finansiere det, hvis det koster penge.