Vi har aftalt et møde klokken 8 fredag morgen. Det er det eneste tidspunkt, der er tid i kalenderen og så alligevel ikke helt. Afdelingslederen fra Fogedretten kunne alligevel ikke komme, Pia Larsen, afdelingsleder i Retsafdelingen tripper for at komme af sted til en anden opgave, Birgit Andersen, der er afdelingsleder i Skifteretten vil gerne hurtigst muligt tilbage til sin afdeling, da afdelingen er ramt af sygdom, og Helle Rabøl, afdelingsleder i administrationen, har hele tiden en telefon, der ringer.

- Det er bare en helt almindelig morgen for os, lyder det fra Birte Becher, tillidsrepræsentant for HK’erne.

Fokus på kriminelle går ud over alle andre borgere

Medarbejderne ved Retten i Aarhus er presset af krav fra politikerne, der er vedtaget ved lov, uden at der også er sikret de nødvendige ressourcer og folk til at løse opgaverne

Lige som i de andre retter rundt om i landet, mærker de ansatte i Aarhus konsekvenserne af Christiansborg politikernes iver, for at få flere politifolk på gaderne, krav om bandepakker og insisteren på hurtig straf til de kriminelle.

- Når politikerne bestemmer, at der skal flere sager igennem systemet, så skal vi trække ressourcer andre steder fra. Det går ud over de borgere, der møder de øvrige dele af retssystemet, blandt andet skifteretten og fogedretten, fortæller Birte Becher.

Retten består af mange forskellige dele. Straffeafdelingen, der behandler sager om kriminelle, civilafdelingen, der tager sig af tvister mellem borgerne, skifteretten, der blandt andet behandler dødsboer og insolvenssager, og fogedretten, der blandt andet hjælper med at inddrive gæld.

- Der er lige nu fokus på, at sagsbehandlingstiderne i skifteretterne er for lang. Det har meget store konsekvenser for borgerne. Hvis et ægtepar har fælles bankkonto og den ene dør, så lukker banken for adgang til kontoen. Den efterladte har derfor ikke mulighed for at hæve penge til at betale regninger og købe mad, hvis den efterlevende ikke har sin egen konto. De må ud at låne i banken eller hos familie og venner. Hvis vi så har en sagsbehandlingstid på 5-6 uger, så er det en voldsom belastning for en person, der i forvejen er i sorg, fortæller Birgit Andersen, afdelingsleder i Skifteretten i Aarhus.

Politikerne har ikke tænkt hele kæden igennem

Sagsbunkerne bare vokser og vokser hos retterne.

- Det handler helt enkelt om, at politikerne på Christiansborg ikke har tænkt hele kæden igennem. Når de øger fokus på det strafferetlige, så kommer der helt naturligt flere sager, der skal behandles inden for lovgivningens rammer. Hvis de så ikke sørger for, at der er nok ansatte ved retterne til at løse opgaven, så har vi kun de øvrige dele af systemet at trække ressourcer fra, siger afdelingsleder Pia Larsen.

Hos ledelsen ved retten i Aarhus, anerkender de udfordringerne. Derfor blev der inden sommerferien indført plus-tid for de ansatte. Alle, der har lyst, kan melde sig til ordningen og dermed få en arbejdsuge på op til 42 timer i stedet for 37.

- De fleste vil gerne undgå ordningen, men vi er nødt til at være med, for ellers kan vi ikke nå de opgaver, der ligger, siger Helle Rabøl, der er afdelingsleder i administrationen.

Men selv om ledelsen gør, hvad den kan, for at hjælpe de ansatte, så har det store konsekvenser for den enkelte.

- I retafdelingen havde vi sidste år 5 stress-sygemeldte.

 Lige inden sommerferien var vi ved at komme lidt på fode igen, men nu begynder kollegaerne igen at tale om, at de ikke kan sove om natten. Det er utrolig svært at hjælpe dem med at holde gejsten, når man ikke kan vise dem lyset for enden af tunellen. Vi kan kun se, at det bliver ved og ved, og at vi konstant skal løbe hurtigere, siger Pia Larsen, afdelingsleder i retsafdelingen.

I alle afdelinger gør de, hvad de kan for at hjælpe hinanden igennem sagsbunkerne. I Skifteretten er de begyndt at arbejde om lørdagen, for at komme ned i bunkerne. Det kan gå i en kort periode, men er ikke en holdbar løsning.

- Det gør da noget ved ens selvtillid, at man hver dag på jobbet skal have fornemmelsen af, at man ikke slår til. Det sætter sig, når man har haft den følelse længe nok, siger Helle Rabøl.

Midt i travlheden, skal de samtidig bruge meget tid på at tale med borgere, der ikke kan forstå, at deres sag trækker ud så længe.

- Det er da dybt frustrerende, når man har haft en arbejdsuge på 48 til 50 timer, hvor man har løbet utrolig stærkt, at en borger så ringer og brokker sig over sagsbehandlingstiden. Og det er endnu mere frustrerende, at man i mange tilfælde ikke kan fortælle, hvornår borgeren kan forvente sagen behandlet. Vi har sager fra 2016, hvor borgere er tiltalt eller sigtet, men vi kan ikke afslutte dem, for der ligger hastesager, vi skal behandle først, fortæller Pia Larsen.

Opråb til politikerne

Samtidig åbner presset på retssystemet mulighed for massiv snyd i blandt andet arvesager.

- Vi har ikke tid til at gå i detaljer med boopgørelser, som vi gjorde tidligere. Det koster statskassen rigtig mange penge. Vi kan se, at folk er blevet meget kreative i forsøget på at undgå arveafgifter. Den tidligere skiftechef ved retten i Aarhus fandt på en dag 100.000 kroner, som staten manglede i arveafgift, som følge af kreativ eller forkert udfyldning af boopgørelser, fortæller Birgit Andersen.

Medarbejderne ved retten i Aarhus knokler videre, men håber, at politikerne meget hurtigt vil påtage sig deres ansvar og sikre, at de ansatte ved retterne får kollegaer nok til at løse de opgaver, de bliver pålagt ved lov.

- Det her handler om vores alles retssikkerhed.

Det er ikke kun strafferetten, der er vigtig for borgerne. Håndværkeren, der har eget lille firma, risikere at dreje nøglen om, fordi vi ikke har tid i fogedretten til at hjælpe ham med at inddrive gæld. Efterladte, der har mistet deres ægtefælle, bliver sat i en helt urimelig situation, når de ikke kan få adgang til deres bankkonto i mange uger, fordi vi ikke har tid til at sagsbehandle, og borgere, der har en tvist med hinanden, kan ikke få afgjort deres sag, fordi retsdagene primært bliver brugt i straffeafdelingen for at afgøre de sager politikerne har bestemt skal hurtigere igennem systemet. Vi har et alvorligt problem, når vi ikke kan leve op til de forventninger borgerne har til retten om hurtig sagsbehandling - med de krav til årlige nedskæringer på lønbudgettet, som politikkerne forlanger af os, siger Birte Becher.

DU FÅR GODE RÅD OG FAGLIG HJÆLP – NÅR DU ER I JOB

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.