Med 96,1 % for og 3,9 % imod har lægesekretærerne sagt ja til fornyelsen af overenskomsten mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening. Stemmeprocenten blev på 44,2.

Lægesekretærerne vil med den nye overenskomst kunne glæde sig over en lønstigning på i alt 7,5 % i løbet af de tre år, som overenskomsten løber. I gennemsnit vil det svare til cirka 2.500 kr. mere om måneden.

Derudover kommer der forbedringer på overenskomstens uddannelsesmuligheder. Fx kan en lægesekretær gemme uddannelsesdage og holde op til 10 dage samlet.

Til de lægesekretærer, som nærmer sig pensionsalderen, er der forbedringer at hente i den nye overenskomst. De kan efter aftale med deres arbejdsgiver fra de sidste fem år inden folkepensionsalderen bruge pensionsindbetalingen til at købe ekstra fridage. I alt 10 seniorfridage pr. år.

Og går man i babytanker, så er barselsbestemmelserne blevet kønsneutrale. Der skelnes ikke længere mellem mor og far, men mellem den ene forælder og den anden - altså uanset køn.

Overenskomsten gælder fra 1. juni 2018 til 31. maj 2021.