Tina Burmester Landsklubben Magasin

Som tillidsrepræsentant oplevede Tina, at hun faktisk kunne udrette noget i Magasin Lyngby. Det gav hende lyst til at blive formand for Landsklubben Magasin, så hun kunne være med til at arbejde for kollegerne i hele koncernen. Foto: Søren Svendsen. 

Da Tina Burmester i maj var sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne fra Magasin, gik det op for hende, at det var et område, hvor der var plads til forbedring – og at det var et område, hun kunne være med til at sætte fokus på og gøre bedre.

- Det var meget tydeligt, at der var stor forskel på, hvor forskelligt arbejdsmiljøområdet fungerede i de forskellige huse. Både i forhold til samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, men også i forhold til hvor aktiv man er som arbejdsmiljørepræsentant – hvor kritisk man for eksempel er overfor ledelsen, fortæller Tina Burmester.

Der var for eksempel flere butikker, hvor arbejdsmiljørepræsentanterne ikke var uddannet til deres hverv.

- Jeg tænkte, hold da op: Sker den slags virkelig i en koncern som Magasin – at arbejdsmiljørepræsentanter ikke har noget så obligatorisk som en uddannelse.

Arbejdsmiljøområdet blev derfor en af Tinas mærkesager som kandidat til og nu nyvalgt formand for Landsklubben Magasin. Og der er mange ting at tage fat på:

- Der sker for eksempel hele tiden ombygninger i Magasins huse, og her har vi faktisk via lovgivningen mulighed for at blive hørt, fortæller Tina Burmester, som blandt andet også vil kigge på efter- og videreuddannelsesområdet.

Tina har været næstformand for Landsklubben Magasin i Lyngby og tillidsrepræsentant siden 2017. Og hvervet som tillidsrepræsentant gjorde hende hurtigt nysgerrig på, hvad hun ellers kunne udrette, hvis hun arbejdede for flere varehuse. Derfor meldte hun sig som kandidat til formandsposten:

- Jeg tænkte, at når jeg kan udrette så meget i mit eget lille hus – hvad kan jeg så ikke udrette på koncernniveau? Og vi kan altså få større indflydelse, når vi samler os, end når vi kun er medarbejdere fra de enkelte butikker, siger hun.

Tina Burmester har arbejdet i Magasin Lyngby i 15 år – heraf de seneste 5 år i Kundeservice.


OM LANDSKLUBBEN MAGASIN

Er du medlem af HK, og arbejder du i Magasin, så er du automatisk medlem af Landsklubben Magasin. Se her, hvem der er med i den nye bestyrelse for Landsklubben Magasin