Der var desværre afbud fra den politiske højrefløj grundet præsidiemøde, men det betød bestemt ikke, at der ikke var noget at diskutere.

De 3 Transportordførere Rasmus Prehn (S), Andreas Stenberg (R) og Henning Hyllested (EL) fik gang i et rigtigt levende møde, med god debat og hvor ”der blev gået til hinanden” og hvor tilhørerne kom rigtigt med ”Bag Borgen” og fik et godt indblik i hvorledes det politiske samarbejde foregår.

Emnerne var jernbanens organisering, de politiske visioner for jernbanen, Togfonden, jernbanevirksomhedernes ledelsesindsats, kundeservice, konkurrence fra fjernbusser, trængselsring, regeringens manglende indsats på transportområdet og udbud på S-banen.

Henning Hyllested synes ikke at DSB er visionær nok, og kæmper nok for virksomheden. Han mener ikke, at Banedanmark har styr på tingene. Vi kan konstatere, at alt vedrørende infrastruktur bliver dyrere og altid forsinket. Banedanmark må også sikre sig et lager af stumper, så de kan få styr på de mange infrastrukturfejl, som hver dag forsinker mange passagerer og gods. Han oplever en politisk dagsorden, hvor nogle gør alt hvad de kan, for at prioritere bilismen og tage økonomien fra den kollektive trafik.

Rasmus Prehn efterlyste nye stærke visioner fra DSB, så konkurrencen med fjernbusser kunne tages op her og nu. Der skal mere service og liv på stationerne, virksomme toiletter og gratis kaffe bør følge med en billet. Der er masser af muligheder, men han oplever, at beslutningstagerne sidder på hænderne. DSB og Banedanmark må gøre mere for at kommunikere, så de mange negative sager ikke konstant præger transportdebatten og skader branchens image.

Der er brug for begejstring!

Andreas Stenberg erkendte, at det var sørgeligt, at den nuværende regering har formået at sætte udvikling af jernbanen næsten helt i stå. De initiativer som er gennemført og gennemføres nu, er alle fra beslutninger truffet i S R og SF regeringens tid. Vi oplever en transportminister, som ikke beskytter området. Den kollektive trafik skal prioriteres der hvor mange benytter den, og vejene kan prioriteres der, hvor befolkningstallene ikke understøtter en stor kollektiv trafik. Det skal ikke være enten/eller jernbane/veje. Det skal være både/og.

Fra salen var der gode kommentarer og spørgsmål til emnerne. Særligt debatten om den kommercielle anvendelse af stationer, service af kunder, de mange infrastruktur projekter som skræmmer kunder væk, urimelige besparelser i DSB og Banedanmark samt at der skal prioriteres flere penge til at forbedre infrastrukturen.

Efter mødet var der sandwich, snacks og drikke til alle, og debatten fortsatte lystigt, hvor politikere og deltagere fik talt nærmere om, hvad der foregår inden for branchen.