- Jeg vil gerne lære medlemmerne ordentligt at kende, have indsigt i, hvad de arbejder med, og høre, hvad de forventer af mig som sektorformand, fortæller Lene Buhl.

 

Hun har indtil videre besøgt bestyrelserne for HK-Klubberne i Ikast-Brande og Skive Kommuner. Og hun har fået tilkendegivelser fra klubbestyrelserne i Struer, Lemvig, Nykøbing Mors, Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner samt Hospitalsenheden Midt, der gerne ser, at hun kigger forbi. Hvis flere ønsker besøg, kan de sende Lene Buhl en e-mail.

 

- Jeg er blevet fantastisk godt modtaget. Det har været meget givtigt at være rundt. Jeg har fået mange gode input, og jeg føler, at relationen bliver styrket og, at vejen mellem medlemmer og sektorformand bliver kortere, forklarer hun.

 

Lene Buhl. Foto: Tom Ingvardsen

- Jeg bliver hele tiden klædt på, så jeg kan blive en dygtig talsmand for medlemmerne, og jeg synes, det er vildt spændende. Jeg er meget tilfreds med mit nye job og kunne ikke ønske mig andet, lyder det fra Lene Buhl, sektorformand for HK Kommunal MidtVest. Foto: Tom Ingvardsen.

 

En god introduktion

Lene Buhl blev valgt som formand for HK Kommunal MidtVest på en ekstraordinær generalforsamling 23. maj 2018, efter daværende sektorformand Marianne Køpke var blevet ny afdelingsformand for HK MidtVest. 

 

- Alt er endnu nyt, og jeg er stadig i gang med at finde mine ben på posten. Men jeg føler, at der har været en god introduktion til det politiske system, jeg er blevet en del af. Jeg bliver hele tiden klædt på, så jeg kan blive en dygtig talsmand for medlemmerne, og jeg synes, det er vildt spændende. Jeg er meget tilfreds med mit nye job og kunne ikke ønske mig andet, lyder det fra Lene Buhl.

 

Hun er i løbet af de første måneder som sektorformand blandt andet blevet introduceret til arbejdet i hovedbestyrelsen for HK.

 

Hun har deltaget i et infomøde omkring beskæftigelsespolitikken og de nye regler for håndtering af ledige. 

 

Et andet møde har handlet om overenskomstdækning på virksomhederne, som servicerer det offentlige område herunder, at der er offentlige virksomheder, der benytter sig af IT-virksomheder, som ikke er overenskomstdækkede.

 

Hun har været til et dialogmøde med LO Viborg, der havde inviteret byrådspolitikere og politiske organisationer blandt andet til en drøftelse om brugen af frivillige på arbejdspladserne og de udfordringer, det kan give, blandt andet i forhold til arbejdsmiljøet, hvis en frivillig eksempelvis kommer til skade.

 

Lene Buhl har også været til formandsmøde for fagforbundene i RAR Vestjylland – De Regionale Arbejdsmarkedsråd – hvor det blandt andet handlede om, hvordan der kan blive etableret flere elevpladser og uddannelsesforløb inden for HK’s område.

 

Hun har også været med til en evaluering af reform af førtidspension og fleksjob, som LO Midt havde arrangeret et temamøde om, og som Majbrit Berlau, ny næstformand i LO/FTF hovedorganisationen, deltog i.

 

Hun er med i et pilotprojekt under HK Kommunal Østjylland og HK Kommunal MidtVest, der går ud på at få medlemmer til at danne netværk, hvor de kan sparre med hinanden inden for deres forskellige fagområder. I MidtVest er der blandt andet netværk på vej inden for beskæftigelsesområdet og skolesekretærområdet.

 

Arbejdsmiljø og uddannelse vigtigt

Lene Buhl har også deltaget i sit første TRIO-møde for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, hvor emnet var arbejdsmiljø. Et emne, der optager hende meget.

 

- Det er arbejdsmiljørepræsentant år i HK næste år, og jeg har meldt mig til to arbejdsmiljøkonferencer inden for det regionale område i november. Det er dels et møde i Herning for TRIO-grupperne på de forskellige arbejdspladser i Regionen dels en fælles arbejdsmiljødag for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere i Centralværkstedet i Aarhus arrangeret af FTF, DRO, DKF.
 
- Vi ser i disse år, at kommuner og regioner er pressede, der skal løses flere og flere opgaver med færre hænder, og mange går ned med stress. Jeg tror på, at hvis vi har et godt arbejdsmiljø, bliver vi mere effektive, får større arbejdsglæde og kan også levere en bedre service over for borgerne, siger hun.

 

Et andet vigtigt emne for Lene Buhl er kompetenceudvikling herunder efter- og videreuddannelse.

 

- Jeg har lige været med til en temadag for fællestillidsrepræsentanter i HK Kommunal MidtVest, hvor det blandt andet handlede om, hvordan vi får de kompetenceprofiler, der er lavet for fremtidens HK’ere til at leve på arbejdspladserne.
 
- Hvordan kan man videreuddanne sig i forhold til at være en attraktiv HK’er i fremtiden? Der forsvinder jobs, men der opstår andre, og der skal vi som HK’ere være rede til at gribe mulighederne. Vi skal turde stå i front og ikke sætte vores lys under en skæppe. Vi HK’ere kan meget, men vi glemmer det nogle gange. Vi skal turde råbe op og være den engagerede medarbejder, mener hun.
Artiklen er opdateret 26. september 2018

DIN STEMME BLIVER HØRT

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.