Omgangstone

Selv om omgangstonen er frisk på din arbejdsplads, har du lov til at sige fra, hvis dine grænser bliver overskredet. Illustration: Sine Jensen

Omgangstonen i servicesektoren
24 % af jer HK’ere i den servicesektoren oplever, at der falder seksuelle bemærkninger og hentydninger af på arbejdspladsen.
Blandt de af jer svarer:

44 % at bemærkningerne er upassende.

28 % at det er en del af hverdagen.

35 % at det primært er mænd, som gør det.

7 % at det primært er kvinder, som gør det.

56 % at det er begge køn, som gør det.
Kilde: analysebureauet Epinion

Hver fjerde af jer HK’er i de private service-erhverv lægger øre til seksuelt ladede bemærkninger og hentydninger. Og for hver tredje af jer er det hverdag, viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har lavet for HK/Privat.

Blandt de oplevelser, som I fortæller om i undersøgelsen, skorter det ikke på seksuelle bemærkninger på arbejdspladsen:
”Dine bryster er da for store til at sidde foran den pc!”
”MILF”, bliver der sagt om en lidt ældre kollega, fordi hun taler med en yngre kollega.
”Tag noget frækt undertøj på. Du er nødt til at være lidt mere løs på den, hvis du vil have en kæreste.”

Naturligvis trives ikke alle med kommentarerne. Ifølge undersøgelsen synes mere end fire ud af ti af jer, at de kommentarer, I hører, er upassende.

Mere kavalergang, tak
I 2014 fik Anne, hvis rigtige navn er redaktionen bekendt, lavet silikonebryster. Selv om det ikke kom andre ved, valgte hendes kollega, som dengang også var veninde, at fortælle, hvorfor Anne ikke var på arbejde.
- Det slog skår i vores relation. Men det har også betydet, at jeg bliver udsat for en meget frimodig tone - grænsende til upassende, siger Anne og specificerer:
- Det er kommentarer som: ”kan du ikke bukke dig mere ned” underforstået lad os se mere af din kavalergang eller ”kan du ikke komme herover, så jeg kan se på dig”.

Selv om det for Annes vedkommende er hendes mandlige kolleger, der udsætter hende for verbal chikane, så gør det samme sig kun gældende for en tredjedel af jer i den private service. Blandt jer er det i langt højere grad - end i andre brancher i HK - begge køn, der fyrer seksuelle bemærkninger af på arbejdspladsen.

Respekter usynlige grænser
Anne undrer sig over, at hendes kolleger bliver ved med at finde det sjovt at kommentere på.
- Det er utroligt irriterende, at det er genstand for så meget opmærksomhed. Jeg svarer: ”Har du ikke noget arbejde, du skal lave”. Og det kan godt være, jeg sender de forkerte signaler, når jeg kun indirekte siger fra med en rap replik eller ignorerer det. Men jeg vil ikke skabe dårlige stemning. Vi skal jo kunne arbejde sammen, siger Anne.

Undersøgelsen viser, at det kun er fire ud af ti af jer, der har følt jer krænket, som siger direkte fra. Knap hver femte gør det - ligesom Anne - kun indirekte.

Respekten for hinandens usynlige grænser er nøglen til succes, mener flere af de adspurgte eksperter.
- Der er ikke noget problem i, at det danske frisind og humor præger en arbejdsplads, for der skal være plads til, at man kan have det sjovt med sine kolleger, siger Henriette Laursen, som er direktør for videnscentret KVINFO, og understreger:
- Så længe alle trives med det. Derfor er det vigtigt, at vi er bevidste om, at menneskers grænser går forskellige steder. Vi skal gøre op med en konsensus om, at den enkelte bare må tåle lugten i bageriet.

Det starter med ord
Hvis dine grænser bliver overskredet, er det ifølge kønsforsker Anette Borchorst vigtigt at sige fra første gang, det sker.
- Det starter ofte med, at der bliver sendt friske bemærkninger afsted, og så eskalerer det over tid og kan ende i regulær verbal eller fysisk seksuel chikane, siger hun og konstaterer:
- Det starter med ord.
Desværre er det et faktum, vi genfinder i medlemmernes besvarelser. Undertiden eskalerer det verbale nemlig til regulær fysisk berøring.
”Hold kæft en god røv i de bukser”, bliver efterfulgt af et klap bagi.

Når det hele bare er ”høhø”
- Vi havde en periode, hvor stort set alle bemærkninger på kontoret blev vendt til noget seksuelt. Den omgangstone blev simpelthen for trættende og irriterende for mig, fortæller HK’er Louise, hvis navn vi har valgt at kamuflere.

Hun valgte at tage en snak med sin chef om det.
- Jeg fortalte min leder, at der ikke er noget, jeg er for sart til at høre. Jeg kan sagtens tåle en joke med seksuelle undertoner, jeg kan også selv finde på at komme med én. Men det er ikke i orden, når alle ens samtaler kun kan foregå under bæltestedet, siger hun og understreger:
- Vi arbejder i en kontekst, der til tider kan være sårbar, så hvis vi skaber et miljø, hvor det hele bare er ”høhø”, så tager vi ikke hinanden alvorligt som voksne mennesker.
Louise blev overrasket over, hvor forbavsende nemt det var.
- Min leder var helt med på det og førte an i forhold til at ændre omgangstonen. Og i dag er der ikke nogen, der tænker over det.

Det er et arbejdsgiveransvar
Et andet medlem fortæller i undersøgelsen, hvordan hendes ledelse tog affære, da de blev opmærksomme på de krænkelser, deres piccoline var blevet udsat for:
- På et tidspunkt var en mandlig kollega direkte chikanerende over for vores unge piccoline. Det var han over længere tid, før det kulminerede, og han i den grad gik over grænsen. Han blev øjeblikkeligt bortvist fra vores arbejdsplads, og det blev politianmeldt.

Desværre er det kun 14 % af jer, der har følt jer krænket, der har talt med ledelsen om det og givet dem en chance for at reagere.
Det faktum får eksperterne til at kalde på personalepolitikker. For det er ledelsens opgave at tage hånd om jeres velbefindende. Derfor må de bane vejen for en kultur, hvor grænseoverskridende adfærd bliver forebygget, og hvor det er trygt og legitimt at sige fra, hvis det sker, mener de.
- Det er vigtigt, at lederne udstikker nogle retningslinjer og etablerer en konsensus om, at ”det og det tolererer vi ikke her”. Og der skal være repressalier, hvis retningslinjerne ikke overholdes, siger Anette Borchorst.

Du skal ikke tåle over evne
Er du blevet udsat for noget grænseoverskridende, skal du være tro mod dig selv, råder erhvervspsykologisk konsulent Lene Sheila Gjørup.
- De fleste af os vil ikke stå i vejen for en munter jargon. Men vi skal ikke tåle over evne. I værste fald kan vi få stresssymptomer, opleve angst og isolere os, hvis seksuelle bemærkninger eskalerer til regulær verbal eller fysisk chikane, siger hun og understreger:
- Hvis du opfatter det som en krænkelse, så er det en krænkelse.
Hvis ikke der er hjælp at hente hos din leder, råder hun dig til at bruge din tillidsrepræsentant og din fagforening.