Omgangstone

Selv om der er en frisk omgangstone på din arbejdsplads, så har du lov til at sige fra, hvis dine grænser bliver overskredet. Illustration: Sine Jensen

Omgangstonen i sundhedssektoren 

14 % af de HK’ere, der arbejder i sundheds- og velværebranchen, har oplevet, at der er blevet brugt seksuelle bemærkninger og hentydninger på deres arbejdsplads. Blandt dem svarer:

26 %, at det i høj eller i nogen grad 
er en del af hverdagen.

24 %, at bemærkningerne var 
upassende.

82 %, at afsenderen af 
bemærkningerne var en kollega. 

28 %, at mænd var afsendere.

61 %, at begge køn var afsendere.

Kilde: analysebureauet Epinion

Hvad ville du sige til at blive voldtaget, spørger den unge mandlige læge ud af det blå, da han passerer Gitte, der sidder fordybet i sit arbejde.

Gitte bliver paf og kigger måbende op på sin kollega. Hun kan ikke tro sine egne ører.
- Det var dybt ubehageligt. Hvad i alverden bilder han sig ind, siger lægesekretæren Gitte, hvis fulde navn er redaktionen bekendt.

Hvert syvende HK-medlem, der arbejder inden for sundhedsområdet, har lagt øre til bemærkninger af seksuel karakter på arbejdspladsen, viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har lavet for HK/Privat blandt 217 af jer. En tredjedel har selv været udsat for upassende bemærkninger. Langt størstedelen svarer, at en kollega var afsender.

Kollegaen slap afsted med det
Episoden, hvor voldtægtsbemærkningen falder, udspiller sig under en nattevagt, hvor Gitte og lægen er de eneste to mennesker til stede.
- Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan finde på at voldtage en gammel dame som mig, fremstammer hun.
Kollegaens opførsel var klart over stregen, mener Gitte:
- Det var så malplaceret. Jeg var overrasket over, at lige netop han kunne finde på at sige sådan noget.

Maskulinitetsforsker Steen Baagøe Nielsen mener, at de fleste godt kan finde ud af at begå sig - uden at overskride andres grænser:
- Men nogle mangler tilstrækkelige sociale kompetencer og evnen til at stikke en finger i jorden og fornemme, hvad der er passende, siger han.
Til spørgsmålet om, hvorfor Gitte ikke sagde fra i situationen, forklarer hun, at hun gik i baglås.
- Han overrumplede mig. Egentlig havde jeg haft det fint med ham, men det ændrede sig i det øjeblik, fortæller hun.
Gitte overvejede aldrig at konfrontere ham, for hun skulle ikke arbejde tæt sammen med ham igen. Og hun er ikke alene. Det viser sig nemlig, at hvert femte HK-medlem bider det i sig, når de oplever seksuelt ladede bemærkninger.

Ingen tillid til chefen
Ikke alene undlod Gitte at sige fra over for sin krænker. Hun lod også være med at fortælle sin chef om den grænseoverskridende oplevelse.
- Jeg oplever, at min chef er konfliktsky. Jeg var overbevist om, at der ikke ville blive taget affære, så det kunne ikke betale sig, siger hun.

Det er kun knap hvert ottende medlem i HK, som har talt med deres leder om det, når de har fået upassende bemærkninger.
Et medlem i undersøgelsen fortæller, at hun - lige som Gitte - var bange for ikke at blive taget alvorligt.
- Hvis afsenderen ikke vil stå ved det, og andre ikke har hørt det, er det svært at bevise, hvad der er blevet sagt. Jeg tror i øvrigt, at det vil blive negligeret, og at det kan falde tilbage på mig selv, hvis jeg går til min leder, forklarer hun.

Medlemmernes forklaringer er generelt enslydende. Nogle vil ikke lave postyr eller latterliggøres for at være tyndhudede, mens andre ligefrem er bange for at miste deres arbejde.

Sig fra, inden det går for vidt
Kønsforsker Anette Borchorst har et par råd til, hvad du kan gøre, hvis du bliver udsat for uønskede bemærkninger:
- Du skal sige fra, inden det tager overhånd. Du kan sagtens gøre det på en måde, hvor du ikke angriber afsenderen. På den måde undgår du at optrappe en konflikt. Sig fx: ”Jeg føler, at du overskrider min grænse, når du siger det,” foreslår hun og fortsætter:
- Tal med dine kolleger om det. Hvad tænker de om det konkrete tilfælde? Og har de været udsat for det samme fra den pågældende eller andre?

Som krænket skal du følge din intuition og være tro mod det, du føler, opfordrer Lene Sheila Gjørup.
- Du skal ikke tåle over evne og tænke: “Åh nej. Jeg er til besvær”, understreger hun.
Henriette Laursen, der er direktør i videnscenteret KVINFO, supplerer:
- Menneskers grænser går forskellige steder. Vi skal gøre op med en konsensus om, at den enkelte bare må tåle lugten i bageriet.

Seksuel chikane starter med ord
Det er vigtigt at være opmærksom på omgangstonen, mener Anette Borchorst.
- Friske bemærkninger kan eskalere over tid. Det starter med ord, siger hun.
Ifølge kønsforskeren kan det have store konsekvenser for din motivation og trivsel, hvis du gang på gang bliver udsat for grænseoverskridende adfærd.
- Hvis det udvikler sig til regulær verbal eller fysisk chikane, kan du i værste fald ende med at isolere dig, få stresssymptomer og opleve angst, advarer hun.

Ledere skal gå forrest
Anette Borchorst opfordrer lederne til at løfte deres del af ansvaret.
- Lederes opgave er at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne tør åbne op omkring det, de har været udsat for, siger hun og fortsætter:
- Der skal udstikkes nogle retningslinjer og skabes en fælles forståelse af, at ”det og det tolererer vi ikke her på arbejdspladsen, siger hun.

Også Lene Sheila Gjørup mener, at lederne bør gå forrest i forhold til at skabe en sund arbejdskultur og en god kommunikation.
- Lige som når vi skal slukke en ildebrand, så skal der være et kodeks for, hvordan vi griber det an, når nogen udsættes for grænseoverskridende adfærd, siger hun og understreger:
- Hvis lederne har berøringsangst, bliver det psykiske arbejdsmiljø belastet.

Eksperterne er enige om, at personalepolitikker kan bane vejen for en kultur, hvor grænseoverskridende adfærd bliver forebygget, og hvor det er trygt og legitimt at sige fra, hvis det finder sted.
Den dag i dag er Gitte bevidst om, hvor hendes grænse går.
- Jeg vil ikke acceptere, at bemærkninger med seksuelle undertoner er en del af omgangstonen, siger hun og fortætter:
- Du må gerne sige noget kækt til dem, du kender godt, hvis det sker i en bestemt kontekst. Men hvis nogen føler sig chikaneret, vil jeg reagere ved at forlange, at chefen sætter en stopper for det, slår hun fast.