Medarbejder, der virker stresset

HK/Privats medlemmer fortæller om både fysiske og psykiske følger af stress. Foto: Colourbox

Ekspertsgruppen for arbejdsmiljø sætter et nødvendigt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, men det bør obligatorisk for chefer og ledere at skulle igennem en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.
Det mener Marianne Vind, næstformand i HK/Privat, efter regeringens ekspertgruppe er kommet med sine anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø. Blandt anbefalingerne er at samle reglerne for psykisk arbejdsmiljø i én, mere overskuelig bekendtgørelse og at arbejde for bedre muligheder for uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø.

- Det er nødt til at være obligatorisk for chefer at uddanne sig i psykisk arbejdsmiljø. Din chef er jo om noget afgørende for, om du har et godt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel er det halvdelen af vores medlemmer, som oplever, at deres chef er dårlig til at spotte, når en medarbejder er ved at bukke under, siger Marianne Vind med henvisning til en helt ny Epinionsundersøgelse blandt HK/Privats medlemmer.
Her fortæller 71 procent, at arbejdstempoet på deres arbejdsplads er steget i løbet af de seneste to år, mens hele 50 procent oplever, at deres chef er dårlige eller helt ude af stand til at spotte stress hos den enkelte medarbejder.

Medarbejdere har problemer med at huske og sove
Det kan mærkes både psykisk og fysisk: I undersøgelsen har 43 procent problemer med at huske eller koncentrere sig, fordi de er udsat for et for højt arbejdspres, mens 44 procent oplever, at det gør dem mere opfarende og irritable. Flere fortæller også om, hvordan det går ud over søvn, at de får mavesår, hårtab, eller at det sortner for deres øjne.

- Vi risikerer, at de chefer, der har allermest brug for at blive uddannet i psykisk arbejdsmiljø, ikke kommer af sted, hvis det ikke er obligatorisk. Og det går selvfølgelig ikke, at folk bliver syge på den måde. En god chef er opmærksom på, om medarbejderne er ved at gå ned, for det er ingen jo tjent med, siger Marianne Vind.