DI

Arbejdsretten har 28. september 2018 afgjort, at det var i orden, da den statslige virksomhed DSB meldte sig ind i den private arbejdsgiverforening Dansk Industri (billedet). 

Der var fuldt lovligt, at det 100 procent statsejede DSB sidste år meldte sig ind i den private arbejdsgiverforening Dansk Industri. Det afgjorde Arbejdsretten fredag den 28. september i en sag, LO havde rejst på vegne af OAO, Offentligt Ansattes Organisationer.

Afgørelsen får størst betydning for nyansatte, som vil blive ansat efter nye regler og blandt andet får dårligere pensionsordninger end deres kolleger med lang anciennitet i DSB. Nuværende overenskomstansatte får 15 procent i pensionsbidrag fra arbejdsgiveren, mens nyansatte vil få 8 procent og selv skal spæde til med yderligere 4 procent.

Det fortæller Dennis Alex Jørgensen, formand for HK Trafik & Jernbane. Han kalder dommen principiel og er bekymret for, hvilke konsekvenser den kan få fremover for de statslige arbejdspladser i det hele taget.

- Dommen er klar. Den giver DSB og Finansministeriet lov til at melde DSB ind i DI – selv om DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, 100 procent ejet af staten. Den afgørelse ser vi på med ængstelse – for hvor går grænsen så for offentlige virksomheder?

- Det forhold, at man kan melde en statslig virksomhed ind i en privat arbejdsgiverforening, betyder jo, at vi lige pludselig begynder at fjerne alle de statslige overenskomster. Kan fx Udenrigsministeriet også blive meldt ind i en privat arbejdsgiverforening? spørger Dennis Alex Jørgensen, som nu vil nærstudere dommens præmisser.

Da DSB meldte sig ind i Dansk Industri, opsagde den statsejede virksomhed sine overenskomster med de statsansattes fagforeninger til udgangen af marts 2018. Det betyder, at tjenestemandsansatte medarbejdere på statslige overenskomster nu arbejder side om side med kolleger på private overenskomster. Det er nyt – og det er noget rod, at vi har private overenskomster på statens område. Men det skal vi leve efter. Nu skal de sidste detaljer på plads, siger Dennis Alex Jørgensen.

Medlemmernes vilkår har han og Trafik & Jernbane forhandlet tidligere i år, tilføjer han. Kun nogle småting mangler, og de skal på plads nu, hvor der er faldet en afgørelse i sagen om DSB’s sporskifte, når det gælder arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomster.

DSB’s ledelse er tilfreds med afgørelsen og understreger ifølge Ritzau, at ingen kommer til at gå ned i løn i de nye overenskomster.