Den længe ventede afgørelse i sagen om DSB’s indmeldelse i DI er nu kommet, og er desværre ikke faldet ud til vores fordel. DSB’s overenskomstansatte er ansat på private overenskomst bemærker formand for HK Trafik & Jernbane Dennis A. Jørgensen. ”Afgørelsen er vi selvfølgelig skuffede over, men vi tager den til efterretning, og vi vil derfor også fortsætte de igangværende forhandlinger med DSB. Skiftet til privat overenskomst er ikke slut og vi har stadig en del ting som skal forhandles på plads med virksomheden slutter Dennis A. Jørgensen fra HK Trafik & Jernbane.

”Vi vil nu studere afgørelsen nærmere, og afsøge om der trods alt er noget i afgørelsen, som vi kan bruge i de fremtidige forhandlinger” siger Dennis A. Jørgensen