Anonym case om misbrug af ledelsesretten

Ledelsesretten giver ikke ret til at snage i medarbejdernes privatliv. Foto: Lisbeth Holten

Det er sjældent, at HK/Privat fører sager om misbrug af ledelsesretten - og tilmed får medhold - som det skete i sagen mellem Helle Nielsen og hendes tidligere arbejdsgiver, en tandlæge på Vestsjælland. Her blev arbejdsgiveren i Arbejdsretten dømt for at have misbrugt sin ledelsesret.

- Det her er jo en virkelig voldsom og ekstrem sag, men generelt vil jeg sige, at der som medarbejder ikke er noget i vejen for engang imellem at tage nej-hatten på og stille sig kritisk over for tiltag, som arbejdsgiveren kan finde på at iværksætte, siger Monica J. Hovgaard, der er faglig juridisk konsulent i HK/Privat og har været involveret i sagen.

- Det er ikke en opfordring til at gå direkte imod ledelsesretten. Men hvis du oplever noget, som krænker dig eller dine kolleger, eller på anden måde gør dig utilpas, bør du tage kontakt til din lokale HK-afdeling. Det er altid en god idé at få et par ekstra øjne på, om det, der foregår på arbejdspladsen, er over stregen.

Én ting, man ifølge Monica J. Hovgaard skal være særligt opmærksom på, er, at man har ret til et privatliv. Og at det kun kan inddrages, hvis der er en direkte relevans til den arbejdsindsats, man lægger på arbejdspladsen.

- I forhold til ledelsesretten skal tiltag fra ledelsessiden være arbejdsrelateret og må ikke krænke privatlivets fred, som det fx er tilfældet, når man på sådan en måde, som det er tilfældet i den her sag, bliver forhørt om sin barndom, siger Monica J. Hovgaard, der samtidig med baggrund i netop den her sag også gerne vil slå et slag for det gode kollegaskab:

- Noget af det, der for mig er allermest påfaldende i den her sag, er, at der har siddet mennesker og set to kolleger bryde fuldstændig sammen, men ikke har sagt fra før, under og efter. Selv om det kan være svært, er vi alle sammen nødt til at gøre et eller andet, når en eller flere kolleger oplever fx at blive krænket, mobbet eller chikaneret. Det kan være svært for den enkelte, men så vil jeg opfordre til, at man tager kontakt til sin lokale HK-afdeling for at få støtte, råd og sparring.

Har du også oplevet en ledelsesstil eller tiltag fra din arbejdsgiver, som overskred dine grænser, fx i forhold til dit privatliv? Så hører HK/Privatbladet gerne fra dig. Du kan kontakte journalist Jesper Pedersen på telefon 3330 4740 eller på jesper.pedersen@hk.dk.