Underskrivning af aftalen mellem Voocali.com og HK/Privat. Foto: Morten Rode

Det skal være slut med, at platformsvirksomheder inden for tolkeområdet kan navigere mere eller mindre ureguleret. Samtidig med at dem, der tilbyder deres arbejdskraft via platformene, står tilbage med dårlige rettigheder. Derfor har HK Privat og HK Service Hovedstaden søndag indgået overenskomst og aftale med platformsvirksomheden Voocali, som formidler arbejde for tolke, der arbejder som freelancere.

- Vi har hele tiden haft den tilgang, at vi ikke er imod den digitale udvikling, og derfor har vi fra starten været i dialog med de arbejdsplatforme, der er inden for HK’s område, siger formand for HK/Privat, Simon Tøgern:

- Nu er det lykkedes at indgå en overenskomst med en platform. Vi har fået en aftale, der sikrer nogle ordentlige rammer for freelancerne. Der er bl.a. en bund i timelønnen, honorarer bliver indberettet til SKAT, der er aftalt saglige kriterier for, hvornår man risikerer at få sin profil slettet på platformen, og en garanti for betaling for udført arbejde.

Med aftalen sikrer HK og Voocali tolkene ordentlige vilkår og en løn, tolkene kan leve af, mens det samtidig bliver billigere og nemmere at booke tolkning. Og det vækker også glæde i HK Service Hovedstaden.

- Med aftalen og overenskomsten viser vi det, som vi hele tiden har sagt: At den danske model sagtens kan fungere side om side med den nye platformsøkonomi, så dem, der tager arbejde, har nogle ordentlige vilkår, samtidig med at vi kommer den sorte økonomi til livs. Det skaber både nye muligheder for arbejdstagerne og for samfundet generelt. Det er da noget at være stolt af, siger René Knudsen.

Certificering og uddannelse skal løfte branchen
Tolkebranchen har i de sidste 10-20 år været inde en negativ udvikling. Uddannelser er blevet lukket. Og kvaliteten i tolkningen og lønningerne har været i frit fald.
Den politiske interesse for området har været meget lille, til trods for at udgifterne til tolkning har været stødt stigende over de seneste år, og at det offentlige bruger et trecifret millionbeløb på tolkning om året.

Sammen med HK har en kernegruppe af ca. 15 tolke derfor taget initiativ til at finde nye løsninger på tolkeområdet. I samarbejde med Metropol Professionshøjskole i København har HK udviklet en uddannelse og certificeringsordning for sprogtolke, så brugerne af tolke fremover kan være sikre på, at tolkene har de fornødne kvalifikationer til at løse opgaverne.

- I dag er der mange eksempler på, at tolkene ikke kan levere den ydelse, som de er blevet hyret til. Det kan lede til nogle meget alvorlige konsekvenser, eksempelvis med fejldiagnosticeringer på hospitalerne eller fejlagtige oplysninger i sager om forældremyndigheder med mere. Med den nye uddannelse højner vi niveauet for tolkning i Danmark, så der ikke længere opstår de her alvorlige situationer, siger René Knudsen.


Aftalen med Voocali sikrer blandt andet:

  • En mindstetimepris for alle tilknyttede tolke
  • Garanteret betaling for udførte opgaver
  • Garanteret betaling for opgaver, der aflyses med under 24 timers varsel
  • Kørselstillæg for fremmødetolkning
  • Indberetning af B-skat for freelancere uden CVR
  • Ingen restriktioner i forhold til at udføre opgaver uden om Voocali
  • Krav om saglig begrundelse ved eksklusion fra platformen
  • Dataportabilitet, så brugerne kan tage brugerrating med sigFor yderligere oplysninger om overenskomst med Voocali, kontakt:
René Knudsen, Formand for HK Service Hovedstade tlf: 6020 2524
Andreas Brethvad Jørgensen, Politik- og presserådgiver, HK Service Hovedstaden tlf: 2215 4748

For yderligere oplysninger om aftale med Voocali, kontakt:
Kirstine Baloti, Faglig Konsulent, HK Privat tlf.: 2725 8033
Simon Tøgern, Formand HK Privat, tlf.: 5090 9642
Andreas Brethvad Jørgensen, Politik- og presserådgiver, HK Service Hovedstaden tlf: 2215 4748

For yderligere oplysninger om Voocali:
Niklas Larsen, Direktør Voocali tlf.: 9110 0955