Opførsel på Facebook

Er du vred på din arbejdsgiver, så er Facebook ikke stedet, hvor du skal lufte din utilfredshed. Illustration: Llustra

Det er sådan noget, der kan give anledning til problemer på jobbet, fortæller HK/Privats medlemmer i en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har lavet. 1.208 medlemmer er blevet spurgt til brugen af sociale medier på deres arbejdsplads, og 14 procent svarer, at der har været konflikter på deres arbejdsplads på grund af sociale medier.

Konflikterne udløses ofte af en kollega eller to, som har set noget uheldigt på en anden kollegas Facebook-side. Ikke så underligt, for hele 85 procent af HK/Privats medlemmer er venner med én eller flere kolleger på Facebook, viser Epinion-undersøgelsen. Lidt over en fjerdedel - 27 procent - har i undersøgelsen markeret, at de også er venner med deres nærmeste leder.

Og det er ikke udelukkende positivt, mener June Halvorsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat.
- Alle bør tænke over, at grænserne mellem arbejde og fritid flyder godt og grundigt sammen på Facebook. Er du først blevet Facebook-venner med folk fra din arbejdsplads, bliver du nødt til at tage højde for det, når du lægger ting ud, siger hun.

Og hvordan gør man så det? Først og fremmest ved at være respektfuld over for dem, der betaler din løn, forklarer Klara Hoffritz, advokat i HK/Privat.
- Som følge af dit ansættelsesforhold har du som medarbejder en forpligtelse til at være loyal over for din arbejdsgiver. Derfor skal du holde dig fra at kritisere din arbejdsplads offentligt eller på anden måde sætte arbejdspladsen i dårligt lys. Det kan i værste fald ende med en bortvisning, fortæller Klara Hoffritz, der derfor anbefaler en tilbageholdende tilgang.

- Hvis man vil pleje karrieren, skal man i det hele taget være meget påpasselig med, hvad man opdaterer på Facebook. Det gælder både i al almindelighed, og især hvis man er sygemeldt, lyder anbefalingen fra advokaten.

Klara Hoffritz’ anbefaling bunder i, at lovgivningen på området ikke er helt præcis, som hun formulerer det. Samme opfattelse deler Michael Møllegaard, der er advokat i HK’s juridiske afdeling og har ført flere sager, hvor medarbejdere enten er blevet fyret eller bortvist for at have lagt uheldigt indhold på Facebook.

Han pointerer, at selv om Facebook efterhånden har mere end 10 år på bagen i Danmark, er det stadig et forholdsvist nyt retsligt område.
- Rent juridisk har området ikke fundet sin endelig form. Hvor meget man egentlig må, er stadig et svært spørgsmål, og sagerne på området er ikke entydige, konstaterer han.

Derfor er der ikke et soleklart svar på, hvornår noget er så slemt, at det vil udløse en afskedigelse eller en bortvisning - en sanktion, hvor virksomheden uden varsel og løn i opsigelsesperioden ophæver ansættelsesforholdet.
- Dog kan man sige, at en bortvisning forudsætter det allergroveste. Som hvis du truer din chef, stjæler af kassen eller er åbenlyst ulydig, tilføjer han.

De fleste slipper med en advarsel
Oftest handler det om, at en medarbejder har ytret sig negativt enten om sin arbejdsgiver, arbejdsgiverens kunder eller en virksomhed, som arbejdsgiveren er i forretningsforhold med. Og dermed sat arbejdsgiver i et dårligt lys. Det er dog kun et fåtal af sagerne, der ender på Michael Møllegaards skrivebord og bliver udfoldet på den store juridiske scene. Langt de fleste slipper med at få en advarsel uden retslig strid.

- Det er min klare opfattelse, at de fleste sager bliver løst på arbejdspladsen med en røffel og påtale om, at det aldrig må ske igen. Om det så har været billeder af en fuld chef fra julefrokosten, eller om der er blevet skrevet grimt om ledelsen. Det er de færreste, der bliver fyret. De sager, der ender hos os, er, hvor man er uenige om sanktionen, fastslår advokaten.

Det store billede har betydning

Men ender en sag i retten, er det ikke kun det skrevne på Facebook, der har betydning for den endelig dom, forklarer Michael Møllegaard. Det bliver vurderet ud fra et helhedsbillede, hvor selve gerningen selvfølgelig vægter højest.

- Men man kigger også på, om den pågældende medarbejder tidligere har fået advarsler, eller om personen i stedet var typen, der ofte påtog sig overarbejde og aldrig før havde fået ”klip i kørekortet”. Og så spiller det også ind, om opslaget var skrevet i vrede eller ment som humor, pointerer Michael Møllegaard, der fremhæver, at det også har betydning, hvorvidt et opslag bliver slettet igen.

- Det vigtige er også, at man selv gør noget. Der er forskel på, om man er ligeglad, eller om man har fortrudt og inden for kort tid gjort alt, hvad man kunne, for at slette opslaget igen, fortæller han.
Et tredje punkt er selve tonen i opslaget. For er der lighedstegn i forhold til den generelle omgangstone på arbejdspladsen, kan det formilde en eventuel straf, forklarer advokaten:
- Det handler også om at kigge på, hvor galt det er i forhold til den generelle jargon på arbejdspladsen. Sammenligner man det skrevne på kirkekontoret med havnearbejderne, vil man få to forskellige opfattelser, siger Michael Møllegaard.

 

Sådan navigerer du bedst på facebook i forhold til dit job

  • Undlad at skrive noget negativt om din arbejdsgiver eller chef. Det er et brud på loyalitetsforpligtelsen.
  • Lad være med at skrive noget negativt om dine kolleger. Din arbejdsplads’ personalepolitik gælder også på Facebook.
  • Vær opmærksom på, at hvis du har holdninger, der kan karakteriseres som yderliggående, kan det støde din arbejdsgiver og ligeledes sætte arbejdsgiver i dårligt lys.
  • Undlad at tage billeder på arbejdspladsen og lægge dem ud offentligt. Dine kolleger er på arbejdspladsen for at yde en arbejdsindsats, og derfor er det ikke nødvendigvis en frivillig situation, du videregiver. Derudover kræver det dine kollegers samtykke.
  • Tænk dig rigtig godt om, før du laver en opdatering, der på den ene eller anden måde handler om din arbejdsplads, dit job eller dit ansættelsesforhold. Der skal ikke meget til at støde en kollega eller arbejdsgiver. Det gælder særligt, hvis du er sygemeldt.

    Kilde: Klara Hoffritz, advokat i HK/Privat