Baggrunden for ansættelsen er, at HK MidtVest har oplevet, at der er medlemmer, som kan have et ekstra behov for vejledning, når de står over for forskellige udfordringer i arbejdslivet.

 

Det kan eksempelvis være i forbindelse med en arbejdsskade eller sygdom, hvor de måske skal i ressourceforløb eller fleksjob eller har brug for at kunne gå på førtidspension.

 

Socialformidleren er Ole Gamskjær, der tiltræder stillingen 4. december 2018. Der er tale om en projektansættelse i to år.

 

Ole Gamskjær

 

Bred erfaring

Ole Gamskjær er 64 år og har været ansat i HK i 35 år. Han har således en bred erfaring. Han har arbejdet i alle fire sektorer af HK både Handel, Privat, Kommunal og Stat. Senest har han været faglig konsulent i HK Kommunal MidtVest i 10 år. 

 

Ole Gamskjær er oprindelig uddannet kontorassistent. Da han fik job i Aalestrup Kommune, tog han en uddannelse til socialformidler. Der var dengang tale om en diplomuddannelse under Forvaltningshøjskolen, og da han blev ansat i HK i 1983, var det som netop socialformidler med ansvar for at guide de mange ledige, der dengang var på jobmarkedet.

 

Han har tidligere arbejdet med arbejdsskadesager, og i den nye stilling kommer han til at sidde netop med arbejdsskadesager sammen med Susanne Graugaard, der er faglig sagsbehandler i HK Privat MidtVest.

 

- Desværre ser vi ofte medlemmer, der ikke får anmeldt en arbejdsskade. Vores erfaring er, at det er bedre at anmelde én skade for meget end én for lidt. Får man en skade på arbejdet, enten en fysisk eller psykisk skade, er det med at få den anmeldt. Så kan den nemlig genoptages inden for fem år, hvis der opstår følgevirkninger i løbet af den periode. Og vi hjælper gerne med det praktiske, siger Ole Gamskjær.

 

Book en samtale

Medlemmer, der er stødt på udfordringer i forbindelse med, at de eksempelvis skal i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, må gerne henvende sig til Ole Gamskjær. 

 

- Det kan være, hvis de finder, at en sag er blevet afgjort på et forkert grundlag. Så kigger jeg gerne på den. Der er også mulighed for, at jeg som bisidder kan tage med til et rehabiliteringsmøde i kommunen, fortæller han.

 

Et rehabiliteringsmøde er et møde mellem borgeren, sagsbehandleren og rehabiliteringsteamet, som skal komme med en indstilling til, om de vurderer, at borgeren kan komme i fleksjob, ressourceforløb eller få førtidspension.

 

Ole Gamskjær kan kontaktes på telefon 2323 2601 eller e-mail ole.gamskjaer@hk.dk
Artiklen er opdateret 01. oktober 2018

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.