Linda Jønsson

Måske kan Linda Jønsson (billedet), Marianne Larsen og de mange andre, der blev opsagt af forsvaret på grund besparelser i 2013, alligevel se frem til millioner af pensionskroner, når deres sag inden længe kommer for Højesteret. Foto: Mikkel Østergaard.

Siden marts 2018 har HK og mange tidligere civilt ansatte i forsvaret ventet i spænding på Procesbevillingsnævnets afgørelse om, hvorvidt en dom om forsvarsansattes pension afsagt af Østre Landsret kan ankes til Højesteret.

Nævnets afgørelse, som tillader HK at gå videre med sagen til den højeste retsinstans, kom tirsdag. Det giver grund til fornyet optimisme, mener faglig sagsbehandler i HK Stat Laila Klausen.

- Nu får vi endeligt afklaret, om et forsvarsforlig gav forsvaret ret til at stoppe den kutymemæssige tildeling ekstra pensionsår til civilt ansatte, der blev opsagt på grund af besparelser, eller om det begik en fejl. Det er en vigtig og principiel afgørelse, der vil få betydning for rigtig mange mennesker, siger hun.

Sagen begyndte i 2013, hvor de to HK'ere Linda Jønsson og Marianne Larsen uafhængigt af hinanden undrede sig over, at de ikke fik tillagt ekstra pensionsår, efter de var blevet opsagt i forbindelse med forsvarsforliget i 2012. En kutyme, der var beskrevet i forsvarets kundgørelse B. 5-10, og havde været praktiseret gennem 3 årtier.

Læs også: Dom i pensionssag kan være mange millioner værd for fyrede forsvarsansatte 

Begge gik til deres HK-afdelinger for at få hjælp, og efter flere resultatløse forhandlinger med Forsvarets Personaletjeneste, valgte HK Danmark at lægge sag an i byretten.

Vandt i Byretten og tabte i Landsretten 

I april 2017 fastslog et enigt dommerpanel i Københavns Byret, at de to HK'ere havde ret til at få tillagt ekstra pensionsår. En dom, der kunne betyde millioner af pensionskroner til de tidligere civilarbejdere i samme situation.

Mens HK, Marianne og Linda og de mange andre, der ville være omfattet af sejren, endnu havde armene i vejret, ankede modparten, Forsvarets Personaletjeneste, dommen til Landsretten.

Den 19. februar 2018 afgjorde Østre Landsret sagen til forsvarets fordel. Straks vurderede HK, som førte sagen for de to medlemmer, at den burde prøves i Højesteret. Men for at det kan ske, skal en sag først sendes til vurdering i Procesbevillingsnævnet.

Den lange sagsbehandlingstid og det, at nævnet nu åbner mulighed for, at sagen kan ankes endnu en gang, er yderst usædvanligt, mener advokat i HK Danmark Michael Møllegaard Jessen, som skal føre sagen i Højesteret.

- Det kan tyde på, at der er noget i denne sag, Procesbevillingsnævnet har vurderet, trænger til at blive set nærmere på. Noget, man vil signalere. Derfor vil det overraske mig, hvis Højesterets dom vil lyde, at Østre Landsrets dom stadfæstes, siger han. 

Uddrag af kundgørelse for forsvaret B. 5-10

'Efter tekstanmærkning nr. 101 til finanslovens §12. Forsvarsministeriet, kan der gives det under forsvaret ansatte civile personale, der afskediges, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år omregnet til fuld tid, og dermed har opnået ret til egenpension efter civilarbejderloven, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens ikrafttræden (…).'