Hvad er dine kompetencer?

Er du bedst til at programmere eller er du ham, der tager samtalen med kunderne?

Svarene på de spørgsmål kan være mere vigtige, end du lige skulle tro. Så længe som de fleste af os kan huske, har arbejdsgivere efterspurgt arbejdskraft, der havde de hårde tekniske kompetencer øverst på ønskesedlen. Dataloger, datamatikere og ingeniører.

Morten Gade Christensen, teknisk direktør i Bankdata. 

Men arbejdsmarkedet er ved at ændre sig. Stadigt flere peger på, at kunstig intelligens og software robotter kommer til at overtage flere og flere arbejdsopgaver. Så hvad bliver der egentligt tilbage til os mennesker? Og her er det de bløde kompetencer som kommunikation, samarbejde og kreativitet – ofte kaldet ”soft skills” – bliver stadig vigtigere. Og det kommer til at stille større krav til IT-medarbejdere

”IT-folk har været vant til kun at omgås andre IT-folk. Men det er ikke nok længere,” siger Morten Gade Christensen, CIO (Chief Information Officer eller på dansk: IT direktør) i Bankdata.

Forinden har han haft lignende stillinger i Energinet og LM Wind Power. Oprindeligt er han uddannet datamatiker fra Esbjerg EDB Skole.
 

”IT-medarbejdere har været vant til kun at omgås andre IT-folk.
Men det er ikke nok længere,” siger Morten Gade Christensen, teknisk direktør i Bankdata.

 

Tante Odas fødselsdag

Hvis man vil holde trit med den udvikling, som ifølge flere eksperter vil tage fart over de kommende år, er det en god ide at styrke sine soft skills. Skal Morten Gade Christensen pege på kompetencer, som vil være vigtige at styrke, peger han særligt på evnen til at kommunikere som afgørende.

”Som IT-medarbejdere bliver det vigtigere at kunne formidle det, man nu sidder med. Du skal kunne forklare, hvad du arbejder med, så din borddame ved tante Odas fødselsdag forstår det,” siger han.

I Bankdata er man i færd med at uddanne medarbejdere og chefer i at kunne kommunikere effektivt med kunderne, nemlig medarbejderne i de banker, der anvender den finansielle datacentral. Samtidigt understreger Morten Gade Christensen, at Bankdata generelt forsøger at understøtte efteruddannelsen af medarbejderne i soft skills i takt med, at de får brug for det. Og her er Bankdata ikke den eneste virksomhed.

Mange selskaber verden over satser nu på at træne deres medarbejdere i soft skills. Udenfor IT-verdenen finder man f.eks. den amerikanske finansielle koncern Fidelity Investments, der træner medarbejderne i deres callcenter til bedre at forstå de kunder, der ringer ind. De skal være bedre til at udvise empati, en evne, der nemt svækkes, hvis man blot er vant til at forholde sig til data på en skærm.

Algoritmer tordner ind i væres hverdag

Ifølge Ulrik Juul Christensen, administrerende direktør i den dansk-amerikanske læringsvirksomhed Area9, står vi overfor at skulle gøre op med en ingeniøragtig måde at se på uddannelse.

”Vi har troet, at det hele drejede sig om at blive hurtigere og dygtigere til at gemme viden på sin mentale harddisk. Problemet er, at algoritmer og robotter tordner ind i vores hverdag på en måde, vi aldrig nogensinde har set før,” siger han.

Area9 har specialiseret sig i at udvikle digitale undervisningsredskaber til både erhvervslivet og uddannelsessteder. Ulrik Juul Christensen peger på, at vi er nødt til at rette blikket mod de funktioner, som ikke bliver automatiseret i fremtiden. Det som gør os til mennesker.

”Og det er alle de bløde ting, som ikke bliver robotiseret. Men man skal bare gøre sig klart, at det ikke er nok at opdyrke disse soft skills. Næh, det er samspillet mellem hard skills og soft skills, hvor der bliver skabt værdi,” siger han.

 

Dybt ind i vores uddannelsessystem

Ulrik Juul Christensen, administrerende direktør i konsulentvirksomheden Area9 

Med andre ord bliver der, ifølge Ulrik Juul Christensen, ikke slækket på kravene til de tekniske kompetencer. Og det er i virkeligheden den store udfordring, nemlig at man som medarbejder både skal mestre de hårde færdigheder og de bløde kompetencer. Han peger på, at det som en række af verdens største IT-virksomheder har udpeget på som de vigtigste færdigheder i det 21. århundrede, nemlig kreativitet, samarbejde, kritisk tænkning og kommunikation vil være det lim, der binder det hele sammen.

”Man kan sige, at de hårde kompetencer er som legoklodserne, mens soft skills er at bygge med klodserne. Så vi er nødt til at få det indbygget dybt ind i vores uddannelsessystem. Vi kan ikke længere undervise vores elever som elementer på et samlebånd,” siger Ulrik Juul Christensen.

Ifølge Ulrik Juul Christensen, administrerende direktør i konsulentvirksomheden Area9,
kommer den 4. industrielle revolution til at vende op og ned på vores verden på en måde.
Det vil påvirke 50 procent af verdensøkonomien. Noget vi ikke engang så under den industrielle revolution i 19. hundredetallet.

 

Indtil nu har man satset alt krudtet på at uddanne folk i de tekniske færdigheder. Og på jobbet er mange vant til at stirre intenst ind i en skærm. Og dette fokus svækker evne til netop at relatere til andre mennesker.

”Vi er nødt til at øve disse færdigheder på samme måde som alle andre færdigheder. Skal du lære at slå en forhåndsflugtning i tennis, er du nødt til at gentage det, indtil den sidder,” siger Ulrik Juul Christensen. Ifølge ham har alle de store konsulenthuse sat soft skills på dagsordenen. Og på det sidste topmøde, World Economic Forum, for verdens elite i schweiziske Davos, blev det også diskuteret.

”Og virksomheder har erkendt, at de ikke kan vente på, at det traditionelle uddannelsessystem løser dette her for dem,” siger Ulrik Juul Christensen.

I Microsoft bliver medarbejderne målt ikke bare på deres tekniske kompetencer men også på deres evne til at kommunikere og åbenhed over for at arbejde sammen. Kompetencer indenfor kommunikation, samarbejdsevne og andre ”soft skills” bliver stadigt vigtigere for virksomhederne globalt i takt med flere arbejdsfunktioner kan automatiseres. Læs hele artiklen

 

Fem vigtige ”soft skills” for en IT-medarbejder.


Blandt de ”soft skills”, som vil være vigtige i fremtiden, finder vi

1. Evnen til at kommunikere – tale og skrive – klart og tydeligt har altid været vigtig.

2. Evnen at håndtere gråzoner, altså at løse problemer, hvor løsningerne ikke er enten sorte eller hvide, gode eller dårlige, men et sted midt i mellem.

3. Evnen til at sætte sig ind i ikke-tekniske brugeres situation, så man tilbyder dem den bedst mulige service eller produkt.

4. Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper og at se det store billede i stedet for blot de tekniske udfordringer.

5. Evnen til at opbygge personlige relationer; det kan gøre verdenen nemmere for både dig og det team, du er en del af.

Kilde: Tech Republic mv.

Hvad er de vigtigste kompetencer i det 21. århundrede?


En lang række af verdens største virksomheder har peget på de fire C’er som de vigtigste kompetencer i det 21. århundrede. Og disse fire kompetencer er alle såkaldte ”soft skills”. De fire kompetencer er

  • Kritisk tænkning (critical thought),
  • Kommunikation (commmunication),
  • Samarbejde (collaboration) og
  • Kreativitet (creativity)