I et læserbrev til Sjællandske d. 4. oktober 2018 er 7 faglige organisationer på Sjælland gået sammen om en præcisering af dette synspunkt og en opfordring til at revurdere kommunens nye budget, som vil forringe vilkårene for borgerne, hvis det bliver vedtaget:

- De faglige organisationer i Midtsjælland kan i Sjællandske d. 19. september 2018 læse, at Sorøs borgmester er ’rystet over de faglige organisationer’, og at vi ’bliver misbrugt til politisk propaganda’ for at føje visse politiske partier i kommunen.

- Lad os én gang for alle slå fast: fagbevægelsen er i dag politisk uafhængig, og vores dør er åben for alle, der vil snakke om arbejdsvilkår, løn, serviceniveau m.m. Nogle vælger at tage imod dette tilbud og indgå i konstruktiv sparring og dialog, andre gør ikke. Vi vil meget gerne invitere borgmesteren til et møde om de udfordringer, vi ser i Sorø Kommune.

- Borgmesteren anfører, at kommunen har god økonomistyring, bl.a. udtrykt ved at have leveret et 90 mio. kr. overskud de seneste to år. Da budgettet afspejler det serviceniveau, politikerne har lovet borgerne, vil vi mene, at kommunen har leveret 90 mio. kr. i underskud på velfærden. Tænk på, hvor mange pædagoger, lærere, sagsbehandlere, genoptræningsforløb og hjælpemidler, man kunne have fået for de penge. Medarbejderne løber stærkere end nogensinde før – også for stærkt. Det betyder stress og hurtigere nedslidning af alt for mange ansatte i kommunen. Borgerne oplever en stadig dårligere service, bl.a. i form af lavere normering for børnene og dårligere forhold hos de ældre, udsatte og sårbare. Det har vi i fagbevægelsen udtrykt vores store bekymring omkring, og det kalder vi ikke god og langsigtet økonomistyring.

- I budgetforlig 2019 ønsker flertallet, med borgmesteren i spidsen, at gennemføre endnu flere besparelser og forringelser. Bl.a. kan det nævnes, at børnehavebørn skal flyttes over i SFO før tid, tillidsrepræsentanterne arbejdsvilkår forværres, madservice for de ældre forringes. I alt besparelser på kernevelfærdsområder for 8 mio. kr. Likviditeten reddes kun kortvarigt. Det er vi i fagbevægelsen stærkt bekymret og rystet over  og det er ikke god økonomistyring.

- Vi håber indtrængende, at politikerne når at ændre mening, inden budgettet endelig vedtages d. 10. oktober. De sidste mange års konstante nedskæringer på børnene, de ældre og sårbare borgere skal stoppes, og der skal i stedet investeres i kernevelfærden.

De faglige organisationer bag læserbrevet er: FOA Sjælland, LO Midtsjælland, Socialpædagogerne Midtsjælland, BUPL Midtsjælland, 3F Slagelse, Ringsted-Sorø Lærerforening og HK Kommunal Sjælland.


Læs også:
Region Sjælland også spare for at få budgettet ikke hænge sammen. Penge, der igen findes i afskedigelser. Se mere her