For cirka et år siden blev borgerservice og biblioteket i Odense Kommune slået sammen med flere andre borgerrettede centre – og blev til Borgernes Hus.

Det er nu blevet til et såkaldt Living Lab under Smart City.

Her har man nu installeret et hav af sensorer, som dels skal afdække, hvordan borgerne bevæger sig på det 5. etagers store hus, dels måle på indeklimaet og energiforbrug.

Det kunne deltagere på Fag & Fremtid se, da de besøgte Borgernes Hus på studiebesøg – under ledelse af Anton Helms, leder af Digital formidling.

Bog-øer i ventetiden

I øjeblikket opsamler og registrerer sensorerne fx data om opholds- og ventetider ved de forskellige stationer/servicedeske, brug af trapper vs elevatorer og meget mere.

- Fx kunne man se, at borgere opholdt sig relativt længe i borgerservicearealet, hvorfor vi valgte at opsætte små udstillinger af bøger der – til inspiration for borgerne i ventetiden, forklarede Anton Helms

Sensorerne måler også støjniveau rundt i hele huset, viser det på en storskærm til brugerne, som så kan fortrække til områder med mindre støj, hvis man ønsker et stillerum.

Living Labs er fysisk afgrænsede områder i Odense, som afprøver konkrete prototyper og udvikler løsninger baseret på Smart City-tilgangen.

Øvrige Living Labs i Odense hedder fx ”trafik”, ”klima” og ”people”.