Vi bruger meget tid på vores arbejde hver eneste dag, og derfor er vigtigt, at vi trives og har et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanter spiller en stor rolle for at medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og derfor sætter LO og FTF fokus på netop denne gruppe tillidsvalgte.

Næstformand i HK, Martin Rasmussen, er meget glad for det store fokus, arbejdsmiljørepræsentanterne får i 2019:

-Arbejdsmiljørepræsentanterne er jo helt centrale i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. De er der hver dag, og ved virkelig hvad der sker, og hvad der er brug for, når arbejdsmiljøet skal forbedres for kollegerne. Jeg synes, de fortjener meget større anerkendelse for det arbejde, og jeg er også glad for, at vi får mere fokus på at bakke op om den indsats. Vi skal også have fokus på, at arbejdsmiljøarbejdet kræver tid og mulighed for at uddanne sig og udvikle kompetencer til at udfylde hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, siger Martin Rasmussen.

Allerede godt i gang med spørgeskemaundersøgelse

Det første startskud til kampagnen kom allerede i 2018 med en spørgeskemaundersøgelse blandt LO’s ca. 17.000 arbejdsmiljørepræsentanter omkring deres vilkår som arbejdsmiljørepræsentant.

-Omkring halvdelen af HKs’ arbejdsmiljørepræsentanter svarede, og det har givet en god indsigt i, hvor der er behov for en ekstra indsats. Undersøgelsen peger bl.a. på manglende tid og uddannelse, og at arbejdsmiljørepræsentanterne i mindre grad bliver inddraget i beslutninger omkring det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, så det retter vi i HK fokus mod, siger Martin Rasmussen.

Konference 8. januar 2019

Som en start på Arbejdsmiljørepræsentantåret, bliver der holdt en stor opstartskonference i Odense den 8. januar. Der er ikke noget program endnu – men LO og FTF håber at samle så mange arbejdsmiljørepræsentanter som muligt for at skyde arbejdsmiljørepræsentantåret godt i gang og markere kampagnen. 

Alle HK’s arbejdsmiljørepræsentanter har mulighed for at melde sig til. Der er dog et begrænset antal deltagere, så derfor tildeles de 90 pladser efter princippet først til mølle.

Hvis man som arbejdsmiljørepræsentant deltager i konferencen, kan må få dækket tabt arbejdsfortjeneste og naturligvis rejseomkostninger i forbindelse med konferencen.

 

Læs mere – og meld dig til her: Konference for arbejdsmiljørepræsentanter, 8. januar 2019

 

 

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.