fixes1

”Dengang jeg var yngre og begyndte min karriere, gik en stor del af fokus i forhold til at få flere kvinder i erhvervslivet til at fixe kvinderne. Vi var på kurser for at lære, hvordan man skulle begå sig i en mandlig domineret verden, hvor man skal huske ikke at have sit hår hængende og ikke have for store smykker, for så er det distraherende. Ting, som man i dag kan grine af,” fortæller Anja Monrad, der er en af de få kvindelige ledere i en meget mandetung IT-branche.

Senere erkendte man(d), at kvinder selvfølgelig skal have lov at være, som de er. Men Anja Monrad er stadig ikke tilfreds.

”Vi må finde ud af at få talt om, at mangfoldighed er vigtigt, og hvilken værdi det giver,” siger hun bestemt og forklarer sin mission, der handler om at få det bedste ud af forskelligheden og ikke tilpasse forskelligheden til majoriteten ved at fixe problemet med minoriteten. Altså kvinderne i en branche, som stadig er præget af mænd og mandehørm.

INKLUDERENDE MILJØER

”I Dell gør vi en stor indsats for at få flere kvinder ind ved at uddanne mændene i at forstå, hvordan man oplever verden – eller branchen – som minoritet. Og hvad mændene kan gøre for at få skabt mere inkluderende miljøer. Det er en helt anden måde, end dengang man skulle fixe kvinderne,” siger hun tilfreds.

Indsatsen starter helt lavpraktisk med sprog, tone og ord.

”Spørger man unge piger i 5. klasse, hvor de begynder at forme deres karrieredrømme, så vil en stor del sige, at de gerne vil arbejde med mennesker. Så det gælder om at få fremhævet den her industris store indflydelse på alt, hvad der har med mennesker at gøre. Helt konkret har det betydning for, hvordan vi udformer jobopslag. Hvis vi kun taler om, at vi er de største og bedste, der kan slå alle konkurrenterne, mens vi tjener en hulens masse penge, så taler vi jo ikke om at have med mennesker at gøre eller at få indflydelse på samfundsudviklingen, som unge piger generelt gerne vil arbejde med,” forklarer Anja Monrad og får det til at lyde både banalt og genialt.

”Hvis vores jobopslag fortæller om, hvordan IT ændrer den verden vi lever i, og hvordan digitalisering redder liv på hospitalerne, så når vi pigerne, der gerne vil gøre en forskel for verden og ikke nødvendigvis være den bedste, største og hurtigste.”

EN ØJENÅBNER

På halv- og heldagskurser bliver lederne i Dell uddannet til at forstå, hvordan stereotype opfattelser påvirker os, hvad det vil sige at være inkluderende og hvordan vi ofte har mere til fælles med mennesker, vi ikke i forvejen vidste, vi havde noget til fælles med. Helt i stil med tv-reklamen, hvor folk skal stille sig sammen i grupper efter erfaring, overbevisning eller tro.

”Det er en øjenåbner for, hvordan det er at være en minoritet, og at det er ubehageligt at være den eneste, der har det sådan. Det åbner deres øjne for, hvordan er det at være i et team, hvor der sidder 15 fyre og en eller to piger. Hvad det gør ved humoren og de aktiviteter, vi vælger at lave sammen,” forklarer Dells kvindelige direktør, som tror på, at gennem inkluderende kultur, kan man få skabt plads til at være kvinde eller homoseksuel osv.

ITALESÆTTE OUTPUT

Indsatsen har helt sikkert haft indflydelse både på kulturen og fastholdelsen af kvinder og andre minoriteter hos Dell, hvor 27 procent i ledelsen er kvinder, og lidt over 30 procent blandt medarbejderne.

”Det er langt fra godt nok. Det rykker meget langsomt, men det rykker,” fastslår Anja Monrad og gentager:

”Men der er ingen tvivl om, at som branche kan vi gøre mere for at italesætte det output, vi leverer mere end måden, vi producerer det på. Og det vil åbne øjnene for langt flere kvinder, som gerne vil være med til at forandre verden. Hvis vi bliver ved med at tale hardware, så får vi ikke flere til at søge. Og hvis ikke vi får kvinderne med ind og programmere og udvikle vores samfund, så får vi kun den version, man ser gennem øjnene på en ung mand.”